Misija: Zeleni koraki

OPIS – ZAKAJ?

Z izbiro prevoznega sredstva vplivamo na naše okolje, zdravje in kakovost življenja – svojega in vseh v skupnosti. V projektu Misija: Zeleni koraki otroci, učenci, dijaki in študentje proučujejo različne načine in oblike prevoza, predlagajo, kako preusmeriti promet na bolj trajnostne in okolju prijazne oblike prevoza ter poskušajo spreminjati lastne potovalne navade med šolskim letom in med počitnicami. S spremenjenimi oblikami prometa prispevamo k zmanjšanju ogljičnega odtisa, manjši onesnaženosti zraka (posebej v mestih), racionalni rabi virov v prometu in izboljšujemo svoje zdravje.

CILJI – KAJ?

Kljub sodobnemu načinu življenja lahko poskrbimo, da uporabljamo okolju in zdravju prijazne načine prevoza. Čeprav so potovalne navade v veliki meri odvisne od prometne infrastrukture, jih lahko izboljšujemo. Otroci in mladi raziskujejo, spoznavajo, predstavljajo:

 • S katerimi okolju in zdravju prijaznejšimi načini prevoza zmanjšujemo ogljični odtis?
 • Poznate svoj ogljični odtis za vaš promet in potovanja?
 • Kakšne spremembe v potovalnih navadah za pot v šolo, službo in na počitnice so potrebne, da bomo manj obremenili okolje?
 • Kako lahko prilagodimo potovalne navade v ožji in širši skupnosti: delimo – izposojamo – uporabljamo javni prevoz – kombiniramo?
 • Ali in kako lahko prilagodimo vsakodnevna opravila, da bodo naše poti varne ter prijazne zdravju in okolju? Kako ju je mogoče izboljšati?
 • Kako zelena je prometna ureditev v naši skupnosti?
 • Kako trajnostno potovati na kratke in daljše razdalje?

Teme, ki jih lahko obravnavate v projektu:

AKTIVNOSTI – KDO, KJE, KAKO?

Projektne teme in vsebine omogočajo sodelovanje otrok in mladih od vrtca do fakultete. Aktivnosti prilagodite starosti, znanju in zanimanju otrok in mladih, upoštevajte njihove pobude. Otroci in mladi naj izhajajo iz svojih vsakdanjih potovalnih navad ter družinskih potovalnih vzorcev, v čim večji meri naj sami določijo, kako jih izboljšati. Ukrepe naj predlagajo tudi za kraj in skupnost, ki ji pripadajo. Priporočljivo je, da v aktivnosti vključite zunanje strokovnjake, ki pripomorejo k vsebinski dopolnitvi in popestritvi aktivnosti.

Mentorje vabimo k pripravi učinkovite in zanimive učne ure o trajnostni mobilnosti.

GRADIVO

Drugi viri:

Projekt prispeva k uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja:

PREDLOG AKTIVNOSTI IN NAGRADNI NATEČAJ

Aktivnosti in nagradni natečaj za:

 • vrtce
 • 1.–3. razred OŠ
 • 4.–6. razred OŠ
 • Šole s prilagojenim programom
Misija 1: Kako zeleni so moji in naši koraki?
Aktivnosti:

 • Sodelovanje v Evropskem tednu mobilnosti, 16. 22. september in nadaljevanje aktivnosti v celem šolskem letu.
 • Dnevnik/beleženje: kako otroci oziroma mladi prihajajo v vrtec/šolo/fakulteto (katera prevozna sredstva uporabljajo peš, skiro, kolo, poganjalci, javni prevoz, delitev prevoza)?
 • Branje literature in gradiva o prometu in potovalnih navadah.
 • Katera prevozna sredstva so (bolj) zelena in katera manj? Zakaj? Kako pridobimo vire, ki jih poganjajo?
 • Kakšen je (zeleni) promet v našem kraju? Kako bi lahko bil bolj zelen?
 • Načrt in izvedba ukrepov za skupino za boljše potovalne navade (spodbujanje, da pridejo v vrtec ali šolo večkrat peš, s kolesom itd).
 • Vprašalnik o potovalnih navadah zaposlenih, staršev, v kraju.
 • Kdo skrbi za prometno varnost (prometniki, starši, komunalno podjetje)?
 • Proučevanje, kako zelena je okolica prometnih poti v kraju?
 • Povezava/sodelovanje z občino, knjižnico, komunalnim podjetjem, prometniki in drugimi organizacijami za skupno izvedbo aktivnosti.
 • Izvedba tematskega (tehniškega in naravoslovnega) dneva, namenjenega trajnostni mobilnosti (predavanja zunanjih strokovnjakov, delavnice itd).
Nagradni natečaj – skupine, razredi:

 • Skupina otrok pripravi likovni izdelek (risbe, makete, posterje, 3d skulpture, ki ponazarjajo njihove aktivnosti.
 • Skupina otrok pripravi literarni prispevek (pesem, zgodbo, strip, drugo).
 • Likovni ali literarni izdelek predstavijo  v vrtcu, šoli (vrstnikom, staršem) ali lokalni skupnosti.

Izdelke in poročila za nagradni natečaj pošljite do 31. marca 2023:

 • na e-naslov: info@ekosola.si (s pripadajočimi prilogami – foto in drugim materialom) ali
 • na naslov: Program Ekošola, Zavrti 2, 1234 Mengeš, s pripisom Nagradni natečaj – “Misija: Zeleni koraki”

Prednost bodo imeli projekti, ki bodo vključevali:

 • predstavitev/razstavo/kampanjo na šoli ali v domačem kraju,
 • sodelovali s katerim od zunanjih strokovnjakov (pridobivanje informacij od strokovnjakov, proizvajalcev avtomobilov, energetskimi strokovnjaki, komunalnim podjetjem itd).

Aktivnosti in nagradni natečaj za:

 • 4.–6. razred OŠ
 • 7.‒9. razred OŠ
 • Srednja šola
 • Fakultete
Misija 2: Kako zmanjšujem(o) izpuste CO2 v prometu?
 • Predlog aktivnosti  in nagradni natečaj Sodelovanje v Evropskem tedna mobilnosti, 16. 22. september in in nadaljevanje aktivnosti v celem šolskem letu.
 • Računanje odtisa CO2 – uporaba spletnega Kalkulatorja CO2:

–          izračunajte ogljični odtis prometa za razred in za šolo,

–          uporabite gradiva – pripravite načrt ukrepov za zmanjšanje ogljičnega odtisa,

–          izmerite učinke ukrepov,

–          predstavite ukrepe in učinke.

 • Trajnostna mobilnost od nas do vas:

–          Izberite dve ali več lokacij, izmerite učinke uporabe (premagovanje razdalje) različnih prevoznih sredstev,

–          analizirajte in ugotovite, katera prevozna sredstva prevladujejo in kakšen je njihov ogljični odtis,

–          analizirajte poti, parkirišča, zelene površine: prostor za električne avtomobile, prostor za kolesa, skiroje, pešpoti.

 • Organizirajte tematski dan (tehniški, naravoslovni), namenjen trajnostni mobilnosti (predavanja zunanjih strokovnjakov, delavnice itd).
 • Vprašalnik o potovalnih navadah zaposlenih, staršev, študentov – ukrepi za izboljšanje
 • Pristop šole ali fakultete k celovitemu naslavljanju trajnostne mobilnosti (študenti, zaposleni, lokalno okolje).
 • V večjih krajih ugotavljajo prometni režim in potek prometa, prevladujoča prevozna sredstva z vidika prilagajanja in blaženja podnebnih sprememb.
 • Iščejo trajnostne prometne individualne in skupnostne prakse v Sloveniji in v tujini.
 • Individualne ali skupinske raziskovalne naloge o trajnostni mobilnosti.
Nagradni natečaj – skupine, razredi, posamezniki:

 • Izračun odtisa CO2 in načrt ukrepov – učna ura, dobra praksa
 • Čim bolj zanimiva in uporabna predstavitev izzivov, rešitev, uporabe Kalkulatorja CO2 ali drugih aktivnosti vrstnikom, v šoli, za starše ali lokalno skupnost.
 • Mladi poročevalci o zelenem prometu in trajnostni mobilnosti:

–          pisni, foto in video prispevki o izvedbi aktivnosti na šoli ali

–          foto ali video kampanja za vrstnike ali lokalno skupnost o trajnostni mobilnosti .

Nova misija v 2022/2023: Zeleni koraki med počitnicami
KAJ?

V šolskem letu 2022/2023 uvajamo novost! Pokažite, kaj ste se naučili in kaj ste spremenili! Vabimo, da:

 • trajnostno potujete med počitnicami,
 • izbirate počitniške destinacije z mislijo, kako čim bolj trajnostno potovati do njih,
 • spodbujate vrstnike, starše, prijatelje k okolju bolj prijaznim oblikam prometa,
 • iščete trajnostne potovalne prakse v Sloveniji in v tujini,
 • spremljate in predstavljate svoje (zelene in trajnostne) potovalne navade med počitnicami.
KAKO?

Aktivnosti / nagradni natečaj:

 • Moj počitniški dnevnik za zeleni promet: beležite, kako ste preusmerili svoje potovalne navade (kako bi lahko potovali in kako ste potovali bolj okolju prijazno)
 • Mladi poročevalci med počitnicami potujejo zeleno: pisni, foto in video prispevki o okolju prijaznih poteh in potovanjih med počitnicami.

Novo misijo: Zeleni koraki med počitnicami lahko izvajate med vsemi počitnicami, posebej nas zanimajo, ali in kako boste zeleno potovali med poletnimi počitnicami. Zagotovo nas boste presenetili.

KDAJ?

Zaključek Nove misije: Zeleni koraki med počitnicami: 10. september 2023.

Izbor in razglasitev naj aktivnosti: konec septembra 2023.

PARTNER PROJEKTA
X