Mladi v svetu energije

KAKO JE ELEKTRIČNA ENERGIJA SPREMENILA NAŠE ŽIVLJENJE? KAKO NASTANE ENERGIJA V ELEKTRARNAH? KAKŠNA JE PRIHODNOST OSKRBE Z ELEKTRIČNO ENERGIJO V SLOVENIJI?
OPIS PROJEKTA:

Skozi različne aktivnosti v projektu želimo otrokom, učencem, dijakom približati pomen energije, predstaviti različne vire energije ter ukrepe za učinkovito rabo energije. Mentorji usmerjajo otroke, učence in dijake, da raziskujejo in ustvarjajo o ENERGIJI.

Kako je električna energija spremenila naša življenja?
Kaj je skrivnostna energija, ki nam omogoča, da ob pritisku stikala zasveti luč? Z njeno pomočjo se grejemo in z njo poganjamo najrazličnejše naprave in stroje. Električna energija je popolnoma spremenila življenja ljudi − si lahko predstavljate, kako bi bilo živeti brez kakršnihkoli električnih aparatov v vašem domu? Brez električne energije bi bilo življenje težavnejše in počasnejše. Zakaj je električna energija danes tako zelo pomembna?

Kako nastane energija v elektrarnah?
Zagotovo ste se že srečali s pojmom energetika ter s proizvodnjo električne energije, zato verjamemo, da si brez elektrike, recimo brez računalnika, sploh ne znate predstavljati svojega družabnega življenja. Pa ste seznanjeni z načini proizvodnje električne energije, kje nastaja električna energija in katere naprave so nepogrešljive?

Ste se kdaj vprašali, iz katerih elektrarn pridobivamo električno energijo v Sloveniji? Kakšen delež električne energije prispevajo posamezne elektrarne v celotni slovenski proizvodnji? Katere elektrarne med obratovanjem povzročajo najmanjše izpuste toplogrednih plinov?
Oskrba Slovenije z električno energijo prinaša številne izzive. Proizvodnja električne energije mora biti zanesljiva, da lahko nenehno zagotavlja zadostne količine elektrike za vse porabnike, a mora hkrati povzročati čim manj izpustov škodljivih emisij v okolje in čim nižje stroške. Kako to doseči?

CILJI:

Cilj projekta »Mladi v svetu energije« je ozaveščati otroke, učence in dijake, vzgojitelje, učitelje, profesorje oziroma mentorje vrtcev, osnovnih in srednjih šol o:

 • pomenu energije in različnih virih energije (s poudarkom na trajnostnih virih energije);
 • načinih proizvodnje električne energije;
 • oskrbi z električno energijo in njeni rabi;
 • ukrepih za učinkovito rabo energije;
 • prihodnosti oskrbe z električno energijo v Sloveniji in svetu.

S pomočjo strokovnih in celovitih vsebin nadaljujemo poslanstvo povečanja in energetske pismenosti (ozaveščenosti) med otroci, učenci, dijaki ter povečanja zanimanja mentorjev za energetske teme.

AKTIVNOSTI:

Predvidene projektne aktivnosti so primerne za vse starostne skupine. V vseslovenskem natečaju MladiVSE tako sodelujejo vrtci, osnovne šole, srednje šole, šolski centri in dijaški domovi. Sodelujejo lahko tudi zavodi, ki niso vključeni v program Ekošola. Zavodi, ki so vključeni v program Ekošola s sodelovanjem v projektu Mladi v svetu energije izpolnijo del zahtev programa.

 • Nagradni natečaj je v šolskem letu 2021/2022 razpisan za štiri starostne skupine:
  1. VRTEC (5-6 let)
  2. MALČKI (1. do 3. razred OŠ)
  3. GLAVCE (4. do 9. razred OŠ)
  4. RAZISKOVALCI (7., 8. in 9. razred OŠ, srednja šola)
 • Prijavo in izdelke oddajte najkasneje do petka, 22. aprila 2022.

 

NAGRADNI NATEČAJ
VRTEC (5-6 let)
KDO LAHKO SODELUJE:
vrtci, 5-6 let
LIKOVNI NATEČAJ:
Za najmlajše smo pripravili simpatično pobarvanko z naslovom »Nizkoogljično je odlično«, ki prikazuje iz katerih nizkoogljičnih virov in po kakšni poti pride elektrika do naših domov. Iščemo najizvirnejše poslikave in dodelave.
DODATNA NAVODILA:
Dragi mentorji. Za vaše najmlajše smo pripravili zabavno nedokončano pobarvanko. Vaša naloga je, da jih spodbudite, da otroci:·

 • dopolnijo manjkajoče dele čim bolj pravilno,·
 • kreativno pobarvajo/polepijo/popišejo in jo
 • po želji dopolnijo s svojimi mislimi.

Pobarvanka je dostopna na spletni stran: https://www.svet-energije.si/mladi-v-svetu-energije/ – pod zavihkom vrtci.

NAČIN PRIJAVE:
Prijavljate se kot poljubno velika skupina, vsak otrok ima svojo pobarvanko, mentorji lahko pred prijavo izluščite najboljše.
ODDAJA IZDELKA:
Izdelke shranite v vašem vrtcu, saj bomo najboljše izdelke razstavili v razstavnem prostoru interaktivnega centra Svet energije, v Krškem, digitalno pa jih bomo predstavili na Facebooku profilu natečaja Mladi v svetu energije.
OCENJEVANJE IZDELKOV:
Strokovna komisija bo ocenjevala kreativnost, izvirnost in strokovno točnost.
MALČKI 1. – 3. razred OŠ
KDO LAHKO SODELUJE:
1. – 3. razred OŠ
VRSTA IZDELKOV:
Izdelajte izvirno serijo slikanic/risbic/kolažev, plakat ali maketo na spodnjo temo. Uporabite in umestite slogan: Nizkoogljično je odlično!
TEMA IZDELKOV:
Kateri so energijski tokovi v naravi? Kako vplivajo energijski tokovi na proizvodnjo električne energije?
POMOČ PRI TEMI:
https://www.esvet.si/energija/pretvorbe-energije/energijski-tokovi
NAČIN PRIJAVE:
Prijavljate se kot poljubno velika skupina, lahko naredite skupni izdelek ali vsak posameznega.
ODDAJA IZDELKA:
Poleg prijavnice in soglasja priložite elektronsko obliko izdelkov.
OCENJEVANJE IZDELKOV:
Strokovna komisija bo ocenjevala kreativnost, izvirnost in strokovno točnost.
GLAVCE (4.-9. RAZRED OŠ)
KDO LAHKO SODELUJE:
4.- 9. razred OŠ
VRSTA IZDELKA:
Izdelajte izviren plakat, maketo, video ali napišite esej ali novinarski prispevek na spodnjo temo. Uporabite in umestite slogan: Nizkoogljično je odlično!
TEMA IZDELKOV:

 • Kako potuje elektrika od elektrarne do mojega doma? Kje proizvajamo električno energijo? Osnovne zakonitosti električnega kroga.
 • Kako uporaba različnih energentov vpliva na čist zrak?
POMOČ PRI TEMI:
https://www.svet-energije.si/video/elektricna-energija/https://www.esvet.si/energija/pomen-elektricne-energijehttps://www.svet-energije.si/video/skrivnosti-sveta-energije-ep-2-raba-energentov-skozi-zgodovino/
NAČIN PRIJAVE:
Prijavljate se kot poljubno velika skupina, lahko naredite skupni izdelek ali vsak posameznega.
ODDAJA IZDELKA:
Poleg prijavnice in soglasja priložite elektronsko obliko izdelkov.
OCENJEVANJE IZDELKOV:
Strokovna komisija bo ocenjevala kreativnost, izvirnost in strokovno točnost.
RAZISKOVALCI (7., 8. IN 9. RAZRED, SREDNJA ŠOLA)
KDO LAHKO SODELUJE:
7. – 9. razred OŠ, Srednja šola
VRSTA IZDELKA:
Izdelajte izviren predstavitev, video ali napišite esej ali novinarski prispevek na spodnjo temo. Uporabite in umestite slogan: Nizkoogljično je odlično!
TEMA IZDELKOV:
Energetska mešanica Slovenije in energetska mešanica Evrope. Sledite energetskim mešanicam na portalu Electricity map https://www.electricitymap.org/map posameznih držav in predstavite svoje ugotovitve. Kakšna bi bila zanesljiva in nizkoogljična energetska mešanica prihodnosti?
POMOČ PRI TEMI:
https://www.esvet.si/energetska-oskrba-slovenije/oblikuj-energetsko-mesanico
NAČIN PRIJAVE:
Prijavljate se kot poljubno velika skupina, lahko naredite skupni izdelek ali vsak posameznega.
ODDAJA IZDELKA:
Poleg prijavnice in soglasja priložite elektronsko obliko izdelkov.
OCENJEVANJE IZDELKOV:
Strokovna komisija bo ocenjevala kreativnost, izvirnost in strokovno točnost.

Naslov in način oddajanja projektov

Prijava in oddaja je zaželena v elektronski obliki, lahko pa izdelke tudi pošljete po navadni pošti.

Če ste vključeni v program Ekošola projekte pošljite na:

info@ekosola.si oz. pošljite na naslov: Program Ekošola, s pripisom MVSE, Zavrti 2, 1234 Mengeš, s pripisom MLADI V SVET ENERGIJE
Prijavo in izdelke oddajte najkasneje do petka, 22. aprila 2022.

Če v program Ekošola niste vključeni projekte pošljite na:

na svet.energije@gen-energija.si ali pošljite na naslov: GEN energija, Vrbina 17, 8270 Krško, s pripisom MLADI V SVET ENERGIJE

Prijava mora obvezno vsebovati:

Izbor najboljših projektov

Najboljše tri projekte za vsako starostno skupino bo izbrala strokovna komisija, ki jo sestavljajo predstavniki nosilca projekta (GEN energija), Ekošole in zunanji strokovni sodelavci. Merila za ocenjevanje so določena za vsako starostno skupino posebej. Nagrajeni zavod je o nagradi dolžan obvestiti vse fizične osebe, sodelujoče v projektu.

Nagrade

Učenci oziroma dijaki ter njihovi mentorji, ki bodo pripravili in prijavili tri najboljše ocenjene projekte v vsaki starostni skupini, bodo nagrajeni. 

Nagrada za najboljši projekt v vsaki starosti skupini:

 • Nagradni izlet za en avtobus v Svet energije in
  • ogled Gradu Rajhenburg ali
  • 3-urne vstopnice v Zimsko termalno riviero Terme Čatež.
 • Praktične nagrade za sodelujoče pri projektu.
 • Op.: Zmagovalna šola lahko poleg sodelujočega razreda poljubno napolni en avtobus

Drugo in tretje mesto v vsaki starosti skupini:

 • Praktične nagrade

Mentorji zmagovalnih projektov:

 • Naročnina na določeno poljudno-znanstveno revijo.
PARTNER PROJEKTA
X