Mladi v svetu energije

KAKO JE ELEKTRIČNA ENERGIJA SPREMENILA NAŠE ŽIVLJENJE? KAKO NASTANE ENERGIJA V ELEKTRARNAH? KAKŠNA JE PRIHODNOST OSKRBE Z ELEKTRIČNO ENERGIJO V SLOVENIJI?
OPIS PROJEKTA:

Skozi različne aktivnosti v projektu želimo otrokom, učencem, dijakom približati pomen energije, predstaviti različne vire energije ter ukrepe za učinkovito rabo energije. Mentorji usmerjajo otroke, učence in dijake, da raziskujejo in ustvarjajo o ENERGIJI.

Kako je električna energija spremenila naša življenja?
Kaj je skrivnostna energija, ki nam omogoča, da ob pritisku stikala zasveti luč? Z njeno pomočjo se grejemo in z njo poganjamo najrazličnejše naprave in stroje. Električna energija je popolnoma spremenila življenja ljudi − si lahko predstavljate, kako bi bilo živeti brez kakršnihkoli električnih aparatov v vašem domu? Brez električne energije bi bilo življenje težavnejše in počasnejše. Zakaj je električna energija danes tako zelo pomembna?

Kako nastane energija v elektrarnah?
Zagotovo ste se že srečali s pojmom energetika ter s proizvodnjo električne energije, zato verjamemo, da si brez elektrike, recimo brez računalnika, sploh ne znate predstavljati svojega družabnega življenja. Pa ste seznanjeni z načini proizvodnje električne energije, kje nastaja električna energija in katere naprave so nepogrešljive?

Ste se kdaj vprašali, iz katerih elektrarn pridobivamo električno energijo v Sloveniji? Kakšen delež električne energije prispevajo posamezne elektrarne v celotni slovenski proizvodnji? Katere elektrarne med obratovanjem povzročajo najmanjše izpuste toplogrednih plinov?
Oskrba Slovenije z električno energijo prinaša številne izzive. Proizvodnja električne energije mora biti zanesljiva, da lahko nenehno zagotavlja zadostne količine elektrike za vse porabnike, a mora hkrati povzročati čim manj izpustov škodljivih emisij v okolje in čim nižje stroške. Kako to doseči?

CILJI:

Cilj projekta »Mladi v svetu energije« je ozaveščati otroke, učence in dijake, vzgojitelje, učitelje, profesorje oziroma mentorje vrtcev, osnovnih in srednjih šol o:

 • pomenu energije in različnih virih energije (s poudarkom na trajnostnih virih energije);
 • načinih proizvodnje električne energije;
 • oskrbi z električno energijo in njeni rabi;
 • ukrepih za učinkovito rabo energije;
 • prihodnosti oskrbe z električno energijo v Sloveniji in svetu.

S pomočjo strokovnih in celovitih vsebin nadaljujemo poslanstvo povečanja in energetske pismenosti (ozaveščenosti) med otroci, učenci, dijaki ter povečanja zanimanja mentorjev za energetske teme.

AKTIVNOSTI:

Predvidene projektne aktivnosti so primerne za vse starostne skupine. V vseslovenskem natečaju MladiVSE tako sodelujejo vrtci, osnovne šole, srednje šole, šolski centri in dijaški domovi. Sodelujejo lahko tudi zavodi, ki niso vključeni v program Ekošola. Zavodi, ki so vključeni v program Ekošola s sodelovanjem v projektu Mladi v svetu energije izpolnijo del zahtev programa.

 • Nagradni natečaj je v šolskem letu 2022/2023 razpisan za štiri starostne skupine:
  1. VRTEC (5-6 let)
  2. MALČKI (1. do 3. razred OŠ)
  3. GLAVCE (4. do 9. razred OŠ)
  4. RAZISKOVALCI (7., 8. in 9. razred OŠ, srednja šola)
 • Prijavo in izdelke oddajte najkasneje do ponedeljka, 24. aprila 2023.

 

NAGRADNI NATEČAJ
VRTEC (5-6 let)
KDO LAHKO SODELUJE:
vrtci, 5-6 let
LIKOVNI NATEČAJ:
Za najmlajše smo pripravili simpatično pobarvanko z naslovom »Nizkoogljično je odlično«, ki prikazuje iz katerih nizkoogljičnih virov in po kakšni poti pride elektrika do naših domov.
NOVOST: Letos lahko pripravite maketo ali plakat na temo »Nizkoogljično je odlično«.
Iščemo najizvirnejše poslikave pobarvanke, zanimivo maketo ali plakat.
DODATNA NAVODILA:
Dragi mentorji. Za vaše najmlajše smo pripravili zabavno nedokončano pobarvanko. Vaša naloga je, da jih spodbudite, da otroci:·

 • dopolnijo manjkajoče dele čim bolj pravilno,·
 • kreativno pobarvajo/polepijo/popišejo in jo
 • po želji dopolnijo s svojimi mislimi.

Pobarvanka je dostopna na spletni stran: https://www.svet-energije.si/mladi-v-svetu-energije/ – pod zavihkom vrtci.

NAČIN PRIJAVE:
Prijavljate se kot poljubno velika skupina, vsak otrok ima svojo pobarvanko, mentorji lahko pred prijavo izluščite najboljše.
ODDAJA IZDELKA:
Izdelke shranite v vašem vrtcu, saj bomo najboljše izdelke razstavili v razstavnem prostoru interaktivnega centra Svet energije, v Krškem, digitalno pa jih bomo predstavili na Facebooku profilu natečaja Mladi v svetu energije.
OCENJEVANJE IZDELKOV:
Strokovna komisija bo ocenjevala kreativnost, izvirnost in strokovno točnost.
MALČKI 1. – 3. razred OŠ
KDO LAHKO SODELUJE:
1. – 3. razred OŠ
VRSTA IZDELKOV:
Izdelajte izvirno serijo slikanic/risbic/kolažev, plakat ali maketo na spodnjo temo. Uporabite in umestite slogan: Nizkoogljično je odlično!
TEMA IZDELKOV:
Kakšna je energetska mešanica Slovenije? Katere elektrarne proizvedejo največ električne energije? Katere elektrarne so trajnostne in hkrati proizvajajo električno energijo tudi ponoči?
POMOČ PRI TEMI:
https://www.esvet.si/energija/pretvorbe-energije/energijski-tokovi
NAČIN PRIJAVE:
Prijavljate se kot poljubno velika skupina, lahko naredite skupni izdelek ali vsak posameznega.
ODDAJA IZDELKA:
Poleg prijavnice in soglasja priložite elektronsko obliko izdelkov.
OCENJEVANJE IZDELKOV:
Strokovna komisija bo ocenjevala kreativnost, izvirnost in strokovno točnost.
GLAVCE (4.-9. RAZRED OŠ)
KDO LAHKO SODELUJE:
4.- 9. razred OŠ
VRSTA IZDELKA:
Izdelajte izviren plakat, maketo, video ali napišite esej ali novinarski prispevek na spodnjo temo. Uporabite in umestite slogan: Nizkoogljično je odlično!
TEMA IZDELKOV:

 • Kako potuje elektrika od elektrarne do mojega doma? Kje proizvajamo električno energijo? Osnovne zakonitosti električnega kroga.
 • Kako uporaba različnih energentov vpliva na čist zrak?
POMOČ PRI TEMI:
https://www.svet-energije.si/video/elektricna-energija/https://www.esvet.si/energija/pomen-elektricne-energije

https://www.svet-energije.si/video/skrivnosti-sveta-energije-ep-2-raba-energentov-skozi-zgodovino/

NAČIN PRIJAVE:
Prijavljate se kot poljubno velika skupina, lahko naredite skupni izdelek ali vsak posameznega.
ODDAJA IZDELKA:
Poleg prijavnice in soglasja priložite elektronsko obliko izdelkov.
OCENJEVANJE IZDELKOV:
Strokovna komisija bo ocenjevala kreativnost, izvirnost in strokovno točnost.
RAZISKOVALCI (7., 8. IN 9. RAZRED, SREDNJA ŠOLA)
KDO LAHKO SODELUJE:
7. – 9. razred OŠ, Srednja šola
VRSTA IZDELKA:
Izdelajte izvirno predstavitev, video ali napišite esej ali novinarski prispevek na spodnjo temo. Uporabite in umestite slogan: Nizkoogljično je odlično!
TEMA IZDELKOV:
Energetska mešanica Slovenije in energetska mešanica Evrope. Sledite energetskim mešanicam na portalu Electricity map https://www.electricitymap.org/map posameznih držav in predstavite svoje ugotovitve. Kakšna bi bila zanesljiva in nizkoogljična energetska mešanica prihodnosti?
POMOČ PRI TEMI:
https://www.esvet.si/energetska-oskrba-slovenije/oblikuj-energetsko-mesanico
NAČIN PRIJAVE:
Prijavljate se kot poljubno velika skupina, lahko naredite skupni izdelek ali vsak posameznega.
ODDAJA IZDELKA:
Poleg prijavnice in soglasja priložite elektronsko obliko izdelkov.
OCENJEVANJE IZDELKOV:
Strokovna komisija bo ocenjevala kreativnost, izvirnost in strokovno točnost.

Naslov in način oddajanja projektov

Prijava in oddaja je zaželena v elektronski obliki, lahko pa izdelke tudi pošljete po navadni pošti.

Če ste vključeni v program Ekošola projekte pošljite na:

info@ekosola.si oz. pošljite na naslov: Program Ekošola, s pripisom MVSE, Zavrti 2, 1234 Mengeš, s pripisom MLADI V SVET ENERGIJE
Prijavo in izdelke oddajte najkasneje do ponedeljka, 24. aprila 2023.

Če v program Ekošola niste vključeni projekte pošljite na:

na svet.energije@gen-energija.si ali pošljite na naslov: GEN energija, Vrbina 17, 8270 Krško, s pripisom MLADI V SVET ENERGIJE

Prijava mora obvezno vsebovati:

Izbor najboljših projektov

Najboljše tri projekte za vsako starostno skupino bo izbrala strokovna komisija, ki jo sestavljajo predstavniki nosilca projekta (GEN energija), Ekošole in zunanji strokovni sodelavci. Merila za ocenjevanje so določena za vsako starostno skupino posebej. Nagrajeni zavod je o nagradi dolžan obvestiti vse fizične osebe, sodelujoče v projektu.

Nagrade

Učenci oziroma dijaki ter njihovi mentorji, ki bodo pripravili in prijavili tri najboljše ocenjene projekte v vsaki starostni skupini, bodo nagrajeni. 

Nagrada za najboljši projekt v vsaki starosti skupini:

 • Nagradni izlet za en avtobus v Svet energije in
  • ogled Gradu Rajhenburg ali
  • 3-urne vstopnice v Zimsko termalno riviero Terme Čatež.
 • Praktične nagrade za sodelujoče pri projektu.
 • Op.: Zmagovalna šola lahko poleg sodelujočega razreda poljubno napolni en avtobus

Drugo in tretje mesto v vsaki starostni skupini:

 • Praktične nagrade

Mentorji zmagovalnih projektov:

 • Naročnina na določeno poljudno-znanstveno revijo.

Zaključna prireditev in razglasitev rezultatov

Najboljše šole in vrtci so ob koncu natečaja vabljenih na posebno podelitev v Krško (op. V primeru stabilni epidemioloških razmerah). Na zaključku se sodelujoči srečajo z organizatorji natečaja in prejmejo diplome in praktične nagrade.

Izjava o zbranih soglasjih in osebnih podatkih sodelujočih oseb

Zavod, iz katerega mentor s skupino učencev/dijakov prijavlja projekt v okviru nagradnega natečaja »Mladi v svetu energije«, mora zagotoviti pisno soglasje zakonitih zastopnikov udeležencev (učencev/dijakov) in mentorja za udeležbo na natečaju, s tem povezano objavo rezultatov ter zbiranjem, obdelavo in uporabo osebnih podatkov izključno za namene nagradnega natečaja.

Sodelujoči zavod nosilcu projekta pošlje podpisano izjavo, s katero jamči, da hrani zbrana pisna soglasja vseh sodelujočih fizičnih oseb (v primeru mladoletnih oseb takšno soglasje podpišejo starši oz. zakoniti zastopnik). Vsi obrazci, vključno z vzorcem pisnega soglasja za fizične osebe, so objavljeni na spletnem mestu https://www.svet-energije.si/mladi-v-svetu-energije/ oziroma se nahajajo na koncu tega dokumenta.

  

Objava projektov in avtorske pravice

Prijavitelji projektov in avtorji se s prijavo projekta strinjajo, da je projekt (pisni del ter morebitne grafične in avdio/video priloge) objavljen na spletnem mestu https://www.svet-energije.si/mladi-v-svetu-energije/,  in da bodo materiali uporabljeni tudi v morebitne promocijske aktivnosti v okviru projekta »Mladi v svetu energije« in družbe GEN energija, d.o.o.

Najboljše izdelke bomo objavili v razstavi v interaktivnem centru za obiskovalce Svet energije v Krškem in na spletni strani projekta. Projekt Mladi v svetu energije se je pridružil tudi družabnem omrežju Facebook – kjer bo na svoji strani redno objavljal dogajanja v zvezi s tekmovanje, ob koncu pa objavil najboljše kreativne izdelke.

V primeru, da predstavlja šolski projekt avtorsko delo mentorja in njegove skupine (v nadaljevanju: soavtorji), mentor jamči, da je šolski projekt njihovo avtorsko delo in da lahko z njim prosto razpolagajo. V primeru, da bi se kasneje izkazalo, da soavtorji niso imetniki materialnih avtorskih pravic oziroma da z njimi ne morejo prosto razpolagati, je mentor odgovoren za vso škodo, ki jo bo zaradi tega imel nosilec. V primeru, da bo nosilec projekta šolski projekt želel uporabljati, bo mentorju v podpis posredoval sporazum o prenosu materialnih avtorskih pravic, s katerim bodo soavtorji na nosilca projekta prenesli izključno, časovno in materialno neomejeno, vse materialne avtorske pravice, vključno s pravico predelave in uporabe avtorskega dela v predelani obliki.

PARTNER PROJEKTA
X