Znanje o gozdovih – Program LEAF

GOZD JE UČILNICA IN NAVDIH ZA ŽIVLJENJE

Program LEAF – Znanje o gozdovih izobražuje in ozavešča o gozdovih in njihovi vlogi v življenju na našem planetu. Spodbuja povezovanje otrok z gozdom in gozdno dediščino ter izobraževanje o vseh vidikih gozda, navdihuje in opozarja na pomen varovanja gozdov in njihovega trajnostnega upravljanja.

Gozdovi so naravna dobrina, ki jo moramo ceniti in varovati za prihodnje generacije. So »pljuča našega planeta«, zato imajo izjemen vpliv na naša življenja. Otrokom lahko gozd predstavimo na našteto načinov. Imajo pomembno vlogo v naravnih procesih, drevesa so pomemben vir surovine, na kateri temelji gospodarska dejavnost, gozd nam daje plodove, gozd je prostor za sproščanje. Prvi korak pa je, da otroke čim bolj pogosto odpeljemo v gozd, da se učijo na osnovi spoznavanja, raziskovanja, opazovanja in lastnih izkušenj.

Ponovno povežite
Program Učenje o gozdovih pri otrocih spodbuja občutek lastništva njihovega naravnega okolja, v njih prebuja občutke o čudežnosti narave in jih opominja na pomen, ki ga okolje igra v naših življenjih.

Izobražujte
Program LEAF izobražuje o vseh vidikih gozda, otroke pa spodbuja k razumevanju in sodelovanju z okolico.

 Navdihnite
Znanje o gozdovih poskuša spodbuditi učence k uporabi gozda in ceniti vse čudovite stvari, ki nam jih gozd daje, od lesa, ki ga uporabljamo do kisika, ki ga dihamo.

 Varujte
Otroke s pomočjo dela na terenu spodbujamo, da se zavejo, kako pomembno je zaščititi in izboljšati gozdove.

Z gozdnim ciklom do listine LEAF

LEAF (angl. list, LEarning About Forests) je mednarodni program Fundacije za okoljsko izobraževanje FEE, ki poteka po korakih t. i. gozdnega cikla. Ta je v Sloveniji v celoti usklajen s sedmimi koraki dela programa Ekošola. Ustanova, ki v enem šolskem letu izvede t. i. gozdni cikel, prejme certifikat oziroma listino LEAF.

Koraki gozdnega cikla:

 1. ustanovitev skupine za gozdove,
 2. raziskovanje  (analiza, pregled),
 3. akcijski načrt,
 4. preverjanje in poročanje o napredku,
 5. obveščanje in vključevanje ter
 6. Ekolistina – izjava o gozdovih.
Katere aktivnosti in kako jih izvajate?

Aktivnosti izvajate po korakih gozdnega cikla, pri čemer se lahko odločite za:

 • aktivnosti po lastnem izboru, glede na izkušnje, znanje in starost otrok in mladih,
 • sodelujete v nagradnem natečaju 2018/2019 z naslovom  Eno drevo. En svet.

I. Aktivnosti po lastnem izboru: 

V programu LEAF je pet okvirnih tem, znotraj katerih lahko sami določite konkretne aktivnosti. Nekatere teme vključujejo samo gozd in z gozdom neposredno povezane vsebine, nekatere pa vključujejo druge tematske sklope:

 1. gozd in biotska raznovrstnost,
 2. gozd in podnebje,
 3. gozd, izdelki in storitve,
 4. zakoni in pravila v gozdu ter
 5. gozdni miti.

II. Nagradni natečaj »Eno drevo. En svet.«

V šolskem letu 2018/2019 v sklopu LEAF organiziramo nagradni natečaj v več starostnih skupinah. Namen natečaja je, da bi otroci in mladi šli v gozd čim bolj pogosto. Izberejo lahko del gozda, ki ga raziskujejo ter opazujejo dejavnosti v njem, njegovo spreminjanje, opisujejo opisovali posebnosti in opozarjajo na morebitne nevarnosti. Pri tem se lahko povezujejo z gozdarji, lovci, planinci in drugimi, ki aktivnosti popestrijo in obogatijo.

Starostna kategorija Vsebina Tehnika
Vrtci in 1. triada OŠ »Kaj bi bil, če bi bil žival ali drevo v gozdu?« ·         Likovno ustvarjanje (2D ali 3D)

·         Dramatizacija z gozdno živaljo ali izbranim drevesom ali rastlino kot osrednjim likom

·         Strip ali zgodba

 

2.       triada OŠ »Kaj bi bil, če bi bil žival ali drevo v gozdu?«

ali

»To je naš mini gozd.«

·         Likovno ustvarjanje na izbrano temo

·         Dramatizacija v povezavi z izbrano temo.

·         »Dnevnik mojega gozda«

3.       triada OŠ, SŠ in fakultete »To je naš mini gozd.«

 

·         Likovno ustvarjanje na izbrano temo

·         Dramatizacija v povezavi z izbrano temo.

»Dnevnik mojega gozda«

Mladi poročevalci za okolje: gozd

 

Izbor najboljših novinarskih (pisnih, foto, video) prispevkov o gozdu, življenju v gozdu in z gozdom ter lesom povezanimi temami: iskanje sogovornikov (strokovnjakov, lokalnih prebivalcev itd.)

 

Nagrade

Izbrane skupine otrok in mladih ter njihovih mentorjev, ki bodo sodelovale v nagradnem natečaju, bomo povabili k pogozdovanju, za najboljše izdelke in projekte pa bomo podelili praktične nagrade.

Cilj in naloge

 • Omogočiti učencem, da se bodo naučili uživati na prostem, izkusiti in opazovati naravo. Spodbujanje pozitivnih izkušenj na prostem in razvijanje pozitivnega odnosa do okolja in gozdov. Pomagati učencem dvigniti splošno zanimanje za naravo in interakcijo z gozdovi.
 • Omogočiti učencem razumevanje ekološkega spleta. Pomembno je razumevanje ekologije gozdov. To znanje vodi k boljšemu razumevanju procesov narave.
 • Omogočiti učencem razumevanje medsebojnega delovanja človeka in narave. Program obravnava vse funkcije gozda: kulturno, ekološko, ekonomsko in socialno. Razumevanje ravnovesja med njimi je ključnega pomena pri razumevanju potencialnega konflikta interesov, ki obstajajo med različnimi interesnimi skupinami.
 • Učence usposobiti za sprejemanje odločitev o okolijskih vprašanjih. Z razumevanjem povezave med ljudmi in gozdom, lahko ugotovimo, da prihaja do nasprotij interesov. Sposobnost postavljanja vprašanj je ključnega pomena za zbiranje znanja in zanesljivih informacij. Učenci lahko sprejmejo dobre odločitve le na podlagi izobraževanja in znanja.

Likovna dela se bodo zbirala do vključno 29. marca 2019 na naslov:

DOVES – PROGRAM EKOŠOLA
ZAVRTI 2
1234 MENGEŠ
s pripisom Likovni Natečaj za kreativne izdelke

X