Rezultati natečaja Mladi v Svetu energije 2022-2023

Nagradni natečaj »Mladi v svetu energije« za šolsko leto 2022/2023 se je zaključil.

Do razpisanega roka smo prejeli veliko zanimivih in kreativnih izdelkov, zato je bil izbor najboljših resnično težak. Strokovna žirija v sestavi predstavnikov podjetij GEN energija in centra Svet energije je med 62 prijavami in 300 različnimi izdelki iz vse Slovenije izbrala 12 najboljših projektov v štirih starostnih kategorijah. Na natečaju je sodelovalo skoraj 800 mladih.

Nagrajene šole so:
Vrtec, prva starostna skupina

1 Vrtec Galjevica, mentorji Mateja Funkl, Miha Mrak, Simona Milost Dežman

2 Vrtec Jesenice, DO Frančiške Ambrožič, mentorica Anica Presterel

3 Zasebni zavod vrtec Želvica Maribor, mentorica Sandra Novak

Malčki, druga starostna skupina

1 OŠ Srečka Kosovela Sežana, mentorica Urška Žerjal

2 OŠ Kapela, mentorica Tjaša Novak

3 OŠ Sveti Jurij Rogašovci, POŠ Pertoča, mentorica Kaja Kous

Glavce, tretja starostna skupina

1 OŠ Drska, mentorica Katja Pečaver (video)

2 OŠ Vransko – Tabor, POŠ Tabor, mentorica Simona Jan (video)

3 OŠ Koseze, mentorica Petra Mandronič

Raziskovalci, četrta starostna skupina

1 OŠ Šentvid, mentorica Barbara Švarc Fajdiga

2 OŠ Gustava Šiliha Velenje, mentor Damijan Vodušek (video)

3 ŠC Celje, SŠ za gradbeništvo in varovanje okolja, mentorica Janja Čuvan (projektna naloga)

Najboljše (učence ter njihove mentorje) bomo povabili na zaključno razglasitev, ki bo potekala v ponedeljek, 19. junija 2022 ob 13. uri, v Informacijskem središču GEN v Krškem.

Vsem, ki ste sodelovali pri projektu Mladi v svetu energije, se ponovno najlepše zahvaljujemo in upamo, da boste na temo energije, elektrike in energetike razmišljali, raziskovali in ustvarjali tudi v prihodnje!

Želimo vam uspešen zaključek šolskega leta in prijetne počitnice.

X