ŠOLSKA VRTILNICA – NAGRAJENCI PROJEKTA V ŠOLSKEM LETU 2021/2022

Šolski vrtovi so lahko koristen in učinkovit način uporabe šolskega dvorišča in zanimiva učilnica. Z njimi lahko povežemo učence z naravo, ki je glavni vir njihove prehrane, jih naučimo osnov vrtnarjenja in spretnosti ter znanja. Predstavljajo interdisciplinarni pristop več predmetov: matematika, naravoslovje, umetnost, športna vzgoja. S šolskimi vrtovi lahko dosežemo več izobraževalnih ciljev, vključno z vzgajanjem učencev za odgovornost do okolja, odgovornost do rastlin, odgovornost do živali, povezanih z vrtom, ter tudi na zdrav način življenja.

Marca so ustanove, ki so izbrale temo okolica šole/vrtca ali izbrale projekt Šolska VRTilnica, prejele paket semen, ki jih je podarila Semenarna Ljubljana. Kaj vse je zrastlo iz semen, si lahko ogledate v posebni številki. Nekateri mentorji pa so ob poslanih fotografijah zapisali tudi nekaj svojih razmišljanj. Vabimo vas, da jih preberete. Prepričani smo, da vas bodo navdihnila, da tudi v vaši ustanovi poskrbite za vrt, ga prenovite, obogatite ali prepoznate kakšno praktično rešitev.

Seznam nagrajenih ustanov po kategorijah:
X