SVETOVNI DAN ZEMLJE – 22. april 2021

22. aprila se spominjamo našega planeta – na ta dan namreč obeležujemo Svetovni dan Zemlje, vse od leta 1970 dalje.

Letošnja tema »Obnovimo našo Zemljo« se osredotoča na naravne procese, nastajajoče zelene tehnologije in inovativno razmišljanje, ki lahko obnovi ekosisteme sveta. Na ta način tema zavrača stališče, da sta ublažitev ali prilagoditev edini način za reševanje podnebnih sprememb.

Od vsakega od nas je odvisno, ali bomo obnovili Zemljo – ne samo zato, ker nam je mar za naravo, temveč tudi zato, ker je Zemlja naš planet, planet na katerem živimo. Vsi potrebujemo zdravo Zemljo, ki bo podpirala naša delovna mesta, preživetje, zdravje in srečo. Zdrav planet ni možnost – je nuja!

POVEZAVE:

Podnebne spremembe

So eden glavnih izzivov družbe kot celote, kar zahteva ukrepanje na individualni in kolektivni ravni ter lokalno in globalno. Ozaveščeni in izobraženi posamezniki bodo svoje dejavnosti načrtovali, prilagodili in se odločali tako, da bodo učinki na podnebne spremembe čim manjši in da bodo trajnostno ravnali z naravnimi viri, s tem pa uresničevali vizijo o zeleni nizkoogljični družbi.

Za vse, ki si želimo prispevati k ohranjanju narave in zmanjšati ogljični odtis, je namenjena posebna številka Ekošolskega lista, v kateri boste našli priporočila, kako lahko izvedete Dan Zemlje in ste aktivni na področju blaženja in prilagajanja podnebnim sprememb

Kaj je ogljični odtis?

Ogljični odtis (odtis CO2) ali po angleško »carbon footprint« je seštevek vseh emisij toplogrednih plinov, ki jih neposredno ali posredno povzročajo posameznik, organizacija, država, dogodek, proizvod ali storitev.

Ogljični odtis  je sestavljen iz vsote neposrednega  ali posrednega primarnega ogljičnega odtisa (prevoz, poraba energentov, poraba elektrike …) in posrednega ali sekundarnega ogljičnega odtisa (hrana in pijača, rekreacija, finančne storitve … )  Več  https://ekosola.si/wp-content/uploads/2020/10/EKO%C5%A0OLSKI-LIST-OGLJI%C4%8CNI-ODTIS-%C5%A1t.-3-30.-10.-2020.pdf

AKTIVNOSTI

Sprejmite izziv in raziskujte, primerjajte, ugotovite in predlagajte, kako lahko v ustanovi zmanjšate ogljični odtis ogrevanja, uporabe svetil in električnih naprav, način prihoda v šolo, odpadkov in zavržene hrane.  Podatke in nasvete o tem najdete v pripravljenih letakih, delovnih listih in na spletni strani https://ekosola.si/ekosola-meri-odtis-co2-20-21/

PROMET https://ekosola.si/wp-content/uploads/2020/10/Promet.pdf

SVETILA https://ekosola.si/wp-content/uploads/2020/10/Svetila_delovni-listi.pdf
OGREVANJE https://ekosola.si/wp-content/uploads/2020/10/Ogrevanje_delovni-listi.pdf
ELEKTRIČNE NAPRAVE https://ekosola.si/wp-content/uploads/2020/10/Elektri%C4%8Dne-naprave_delovni-listi.pdf
ODPADKI https://ekosola.si/wp-content/uploads/2020/10/Odpadki.pdf
ZAVRŽENA HRANA https://ekosola.si/wp-content/uploads/2020/10/Zavr%C5%BEena-hrana.pdf

Izdelajte maskoto / znak
Izdelajte maskoto/znak vaše razredne ali šolske kampanje, ki se navezuje na blaženje in prilagajanje podnebnim spremembam (risba, slika, trganka, mozaik …) »logo« vaše kampanje.

Pripravite učno uro o podnebnih spremembah
Pripravite in oblikujte učno uro ali predstavite dobro izobraževalno prakso, ki ste jo o podnebnih spremembah ali zmanjševanju ogljičnega odtisa pripravili v razredu ali šoli.

GRADIVA IN PRIPOMOČKI ZA IZVAJANJE PROJEKTA 

Delovni listi Kaj so podnebne spremembe? https://ekosola.si/wp-content/uploads/2018/10/Delovni-listi-Kaj-so-podnebne-spremembe-Hribar.pdf
Lokalni semafor podnebnih aktivnosti
https://semafor.podnebnapot2050.si/
Klima za podnebje
https://www.umanotera.org/kaj-delamo/pretekle-aktivnosti/klima-za-podnebje/
Priročnik Z roko v roki za okoljsko izobraževanje
https://drive.google.com/file/d/1UNOtRwBgODp08722viLN55-LDhE0MKni/view

Koristne povezave:
https://www.facebook.com/ekosola/
http://meteo.arso.gov.si/met/sl/climate/change/
https://www.carbontrust.com/
https://ghgprotocol.org/
https://4d.rtvslo.si/arhiv/ekoutrinki/174330436
https://beta.ekoskladovnica.si/CO2Kalkulator https://www.youtube.com/watch?v=L5OLYhQ90nE&ab_channel=TVInfodrom

V kolikor boste na Dan Zemlje kaj ustvarjali z vašimi otroki, učenci, dijaki, vas vabimo, da podelite utrinke z nami na :

Þ padlet za vrtce

Þ padlet za OŠ

Þ padlet za srednje šole in dijaške domove

Projekt EKOŠOLA MERI ODTIS CO2 je financiran s sredstvi Sklada za podnebne spremembe

“Za mnenja, predstavljena v tem dokumentu, so izključno odgovorni avtorji dokumenta in ne odražajo nujno stališč Ministrstva za okolje in prostor ali Eko sklada j.s.”

X