Vrtec Pobrežje, Enota Mojca – ČISTILNA NAPRAVA

V našem oddelku (Pikapolonice) smo v mesecu aprilu obravnavali temo »voda«.  Spoznavali smo pomen vode, njene lastnosti, različne vrste vode (deževnica, stoječa voda, tekoča voda). Ustavili smo se tudi pri onesnaženosti vode, ter pomenu skrbi za vodo.

S pomočnico sva bili zelo presenečeni nad ozaveščenostjo otrok v oddelku (3-6 let). Spoznali smo, da brez vode ni življenja, ter da vsako živo bitje, prav tako v rastlinskem in v živalskem svetu, potrebuje vodo. Z vodo smo izvajali različne poskuse, ter spoznavali različne lastnosti vode. Otroci so v izvedenih dejavnosti uživali, saj se zelo radi igrajo z vodo.

Na nivoju enote smo se odločili, da svetovni dan Zemlje, ki ga obeležujemo 22.4., izkoristimo za ustvarjanje z odpadnim materialom. Glede na našo temo, smo se odločili, da napravimo »čistilno napravo«. starše smo prosili, da nam prinesejo odpadne plastenke od pijače. Plastenki smo odrezali spodnji del. Na grlo plastenke smo namestili gazo, nato pa smo v plastenko nasuli pesek, majhne kamne, na vrh pa smo naložili večje kamne. Nato smo v »čistino napravo« prelili umazano vodo. V vodo smo zmešali malo peska, trave, vejic. Na začetku otroci niso verjeli, da bo iz »čistilne naprave« pritekla čista voda. Meni so, da voda sploh ne bo pritekla skozi različne snovi. Bili so zelo presenečeni in hkrati navdušeni nad rezultatom.

 

Zapisala: Vesna Krivec

X