Z roko v roki za okoljsko izobraževanje

UKREPI ZA PRILAGAJANJE IN BLAŽENJE PODNEBNIH SPREMEMB
Ali se zavedamo, kateri dejavniki vplivajo na podnebne spremembe, na biotsko raznovrstnost, na kakovost pitne vode, recikliranje?
Kako obravnavajo okoljske teme ekošole drugje po svetu, na primer v Združenih državah Amerike:
Kakšne so njihove dobre prakse, ali in kako jih lahko prenesemo v slovensko okolje – in obratno?
OPIS PROJEKTA:

Z roko v roki za okoljsko izobraževanje spodbuja raziskovanje, preizkušanje, opazovanje, iskanje rešitev za številna okoljska vprašanja med učenci, dijaki in študenti s pomočjo že uveljavljenih in novih dobrih okoljskih izobraževalnih praks v Sloveniji in ZDA. Vzpostavlja povezavo med slovenskimi in ameriškimi učenci in dijaki iz Slovenije in ZDA.

CILJI:
 • Oblikujemo učinkovite in trajnostne ukrepe za prilagajanje in blaženje podnebnih sprememb ter izboljšanje stanja na drugih okoljskih področjih: kako ukrepam kot posameznik, kot razred, kot družina, kot skupnost?
 • Ugotavlja podobnosti in razlike pri okoljskem izobraževanju in ozaveščanju v Sloveniji in ZDA: zbiramo, izmenjamo in testiramo dobre slovenske in ameriške okoljske izobraževalne in ozaveščevalne prakse, povežemo slovenske in ameriške ekokoordinatorje.
 • Svoje aktivnosti predstavljamo v šoli, doma ali lokalni skupnosti.
AKTIVNOSTI:

S skupino učencev ali dijakov lahko pri različnih predmetih obravnavate različne vidike podnebnih sprememb in njihovega vpliva na številna področja. Izvedete lahko eno ali več dejavnosti.

1. Udeležba na delavnici o podnebnih spremembah na vaši šoli
Udeležite se delavnice o podnebnih spremembah na vaši šoli, na kateri obravnavamo, kako z različnimi dejavnostmi vplivamo na podnebne spremembe, kaj storiti za njihovo blaženje in prilagajanje v šoli in doma. Delavnico organizira program Ekošola, šola omogoči prostor in tehnično opremo, izvedemo lahko delavnice za 2 ali 3 skupine učencev ali dijakov na eni šoli v enem dnevu.
– Delavnice bomo izvajali od oktobra 2020 do marca 2021 po vnaprej dogovorjenem razporedu.

2. Primeri in izmenjava dobrih praks ali učnih ur o podnebnih spremembah in drugih okoljskih temah slovenskih in ameriških šol
Opišite in pripravite dobro prakso, s katero ste na poseben in zanimiv način obravnavali podnebne spremembe z učenci, dijaki, študenti. Ali pa preizkusite katero od ameriških praks (opomba Ekošola: primeri iz ameriških šol bodo na voljo od konca oktobra) ter predstavite, kako ste jo prenesli in izvedli, kaj bi spremenili itd.
– Dobre prakse lahko preizkušate in podate povratne informacije do konca marca 2021.

3. Podnebne spremembe in druge okoljske teme kot pisni, foto ali video novinarski prispevki
Učenci, dijaki in študentje lahko pripravijo pisne, foto ali video prispevke o podnebnih spremembah, biotski raznovrstnosti, učinkoviti rabi energije in drugih okoljskih temah, zasnujejo kampanjo v šoli ali lokalni skupnosti. Več: Mladi poročevalci za okolje 2020-2021.

Druga gradiva:

 1. Gradiva projekta Ekošola meri odtis CO2
  – Kalkulator
 2. Iz projekta Ekošola in podnebne spremembe:
  Podnebne spremembe (priročnik na temo podnebnih sprememb)
  Delovni listi za 2. in 3. triado OŠ in SŠ
 3. Iz projekta Raziskovalci biotske raznovrstnosti – Veliki lov na rastline:
  Veliki lov na rastline (priročnik za učitelje)
  Darwinovi misleci (priročnik za učitelje, za starost otrok 7‒8 let)
  Darwinovi zbiralci (priročnik za učitelje, za starost otrok 8‒9 let)
  Darwinovi preiskovalci (priročnik za učitelje, za starost otrok 9‒10 let)
  Darwinovi detektivi (priročnik za učitelje, za starost otrok 10‒11 let)
  Darwinovi raziskovalci (za starost otrok 6‒7 let)
 4. Zbornik prispevkov z Mednarodne konference o biotski raznovrstnosti in podnebnih spremembah, Grosuplje 8. oktober 2019
  Podnebne spremembe in biotska raznovrstnost: dobre prakse povezujejo

“This project was funded, in part, through a U.S. Embassy grant. The opinion, findings, and conclusions or recommendations expressed herein are those of the Authors and do not necessarily reflect those of the Department of State”

Gradiva in pripomočki:

– Izbrana gradiva fundacije National Wildlife Foundation

X