Začetek projekta E-SPACE: Ekošola spodbuja krožno gospodarstvo

V sredo, 18. decembra, smo organizirali prvo delavnico z naslovom »Ekošola in krožno gospodarstvo«, na kateri smo predstavili projekta E-SPACE: Ekošola spodbuja krožno gospodarstvo in Odpadkom dajemo novo življenje. 34 mentorjev je prejelo priročnik in plakat projekta E-SPACE, ki ga pilotno izvajamo v Sloveniji in Latviji.

Krožno gospodarstvo je ena izmed najbolj  aktualnih tem v Evropski uniji in Sloveniji. Zato je v letošnjem šolskem letu na ravni Eco-Schools International zasnovan projekt E-SPACE: Ekošola spodbuja krožno gospodarstvo. Pilotno ga izvajamo samo v Sloveniji in Latviji, osrednje aktivnosti pa so namenjene učencem zadnje triade OŠ in srednješolcem. Da bi učence, dijake in njihove mentorje čim bolj spodbudili k proučevanju in raziskovanju po načelih krožnega gospodarstva, je v okviru projekta pripravljen paket gradiv za mentorje:

Na 1. delavnici »Ekošola in krožno gospodarstvo« so mentorji v delu po skupinah sami preizkusili nekatere predloge učnih ur. Na delavnici je Niko Kumar iz podjetja Valtex in skupnosti EKO INICIATIVA predstavil primer praktičnega delovanja t. i. komunalnih snovnih krogov za kartonsko embalažo (embalažo Tetra Pak) v Novem mestu, Ljubljani in Brežicah. Na območju teh lokalnih skupnosti prebivalci in ustanove ločeno zbirajo odpadno KEMS za namensko recikliranje in predelavo v higienske papirnate izdelke Lucart EcoNatural Professional, ki jih uporabljajo v istih ustanovah, kot so zbrali surovino zanjo.

Didaktični pripomočki v projektu Odpadkom dajemo novo življenje

Drugi projekt o krožnem gospodarstvu, Odpadkom dajemo novo življenje, je namenjen vsem starostnim skupinam in omogoča ustanovam, da same določijo in izvedejo želene aktivnosti. Za lažje didaktično delo je podpornik programa, družba Dinos, pripravil pripomočke za učitelje, to so krogotoki različnih materialov, ki so opremljeni z dodatnimi uporabnimi dejstvi in zanimivostmi o posamezni vrsti materiala.

X