KROŽNO GOSPODARSTVO E-SPACE

Prva delavnica z naslovom »Ekošola in krožno gospodarstvo«

Krožno gospodarstvo je ena izmed najbolj  aktualnih tem v Evropski uniji in Sloveniji. Zato je v letošnjem šolskem letu na ravni Eco-Schools International zasnovan projekt E-SPACE: Ekošola spodbuja krožno gospodarstvo. Pilotno ga izvajamo samo v Sloveniji in Latviji, osrednje aktivnosti pa so namenjene učencem zadnje triade OŠ in srednješolcem. Da bi učence, dijake in njihove mentorje čim bolj spodbudili k proučevanju in raziskovanju po načelih krožnega gospodarstva, je v okviru projekta pripravljen paket gradiv za mentorje:

Na 1. delavnici »Ekošola in krožno gospodarstvo« so mentorji v delu po skupinah sami preizkusili nekatere predloge učnih ur. Na delavnici je Niko Kumar iz podjetja Valtex in skupnosti EKO INICIATIVA predstavil primer praktičnega delovanja t. i. komunalnih snovnih krogov za kartonsko embalažo (embalažo Tetra Pak) v Novem mestu, Ljubljani in Brežicah. Na območju teh lokalnih skupnosti prebivalci in ustanove ločeno zbirajo odpadno KEMS za namensko recikliranje in predelavo v higienske papirnate izdelke Lucart EcoNatural Professional, ki jih uporabljajo v istih ustanovah, kot so zbrali surovino zanjo.

X