Zmanjševanje ogljičnega odtisa v razredu in šoli s pomočjo Kalkulatorja CO2

V projektu Ekošola meri odtis CO2  osnovnošolci, dijaki in študentje spoznavajo svoj vpliv na podnebne spremembe tako, da merijo ogljični odtis razreda in ustanove.

Osrednji razvojni del projekta je izdelava spletnega Kalkulatorja merjenja odtisa CO2 v vzgojnih in izobraževalnih ustanovah. Zasnovan je kot računalo za merjenje ogljičnega odtisa za promet, svetila in elektronske naprave, ogrevanje in hrano, ki je hkrati didaktični pripomoček z dodanimi učnimi listi, nasveti in predlogi ukrepov za zmanjšanje ogljičnega odtisa za vsako od teh področij. O ukrepih in aktivnostih v šoli in doma, s katerimi zmanjšujejo svoj ogljični odtis, lahko pripravijo šolsko ali lokalno kampanjo.

Do Kalkulatorja CO2 dostopate prek Ekoskladovnice, projektu Ekošola meri odtis CO2 pa smo namenili celo tematsko številko Ekošolskega lista, ki ga lahko preberete na TEJ POVEZAVI

Uporaba in predstavitev Kalkulatorja CO2 za učence in dijake

Kalkulator omogoča izračun odtisa CO2 za posamezni razred (oddelek oziroma skupino otrok), za celotno ustanovo, na posameznega učenca ali na m2 ustanove. Več na povezavi https://ekosola.si/ekosola-meri-odtis-co2-20-21/.  Za uvajanje Kalkulatorja CO2 in merjenje ogljičnega odtisa v projektu Ekošola meri odtis CO2 smo organizirali izobraževalne delavnice za mentorje, učence in dijake ‘Kako meriti in zmanjševati ogljični odtis?’ Delavnice izvajamo predstavniki programa Ekošola in energetski svetovalci mreže ENSVET. Delavnice traja eno ali dve šolski uri.

Kalkulator CO2: za kaj, kdaj in kako ga lahko uporabljate?

Vstopna točka v Kalkulator CO2 so osnovni podatki o vaši šoli, kor npr. število učilnic, število učencev ali dijakov, površina učilnice, šole in drugi, ki jih vpišete v pripadajoča polja in ki omogočajo nadaljnje izračune. V  naslednjem koraku izberete sklop, za katerega ali katere boste računali ogljični odtis: ogrevanje, svetila, električne naprave, promet, odpadki in zavržena hrana. Za vsak sklop vnašate potrebne podatke, kot so: poraba energentov, električne energije, prevoženi kilometri, količina odpadkov, količina zavržene hrane in drugi. Za čim lažje izpolnjevanje so na voljo Navodila za uporabo Kalkulatorja CO2.

Začetno in končno stanje

Prvi izračun v kalkulatorju je »začetno stanje«, izhodišče, ki spodbudi učence in dijake, da določite ukrepe in aktivnosti, s katerimi bi lahko ogljični odtis zmanjšali. Nekateri predlogi za zmanjševanje izpustov so navedeni v opisu projekta na spletni strani med Gradivi in pripomočki. Po določenem časovnem obdobju izračun z učenci in dijaki ponovite, da ugotovite, za koliko ste zmanjšali ogljični odtis.

Delovni listi za pomoč pri izračunu

  • OGREVANJE – Kolikšen je ogljični odtis ogrevanja vaše učilnice?

Za ohranjanje toplote v šolskih prostorih, medtem ko je zunaj hladno, uporabljamo veliko energije, kar posledično ustvarja tudi velik ogljični odtis. Merjenje teh izpustov in iskanje načinov njihovega zmanjšanja sta velik izziv in sta odvisna od številnih dejavnikov, kot so vrsta goriva, ki se uporablja za pridobivanje toplote, število oken v učilnici, kakovost izolacije šolskega poslopja, starost in lokacija šole … Nad nekaterimi spremenljivkami nimamo neposrednega nadzora in možnosti vplivanja. Spremenljivka, na katero zagotovo lahko vplivamo, je temperatura v učilnici, ki jo uravnavamo z zapiranjem oziroma odpiranjem oken in vrat. Več v  Delovnem listu OGREVANJE.

 

  • SVETILA

Razsvetljevanje šolskih prostorov je zahtevna naloga. Večina učilnic je osvetljena s stropnimi lučmi, ki vsebujejo fluorescenčne sijalke starejšega linijskega tipa, in tudi novejše, varčnejše. V telovadnicah najdemo halogenske žarnice, v knjižnicah in čitalnicah pa po navadi uporabljajo LED razsvetljavo.

Povezava na Delovni list SVETILA.

 

  • ELEKTRIČNE NAPRAVE

Električne naprave porabljajo elektriko tudi, ko jih ne uporabljamo, saj je večina ves čas priklopljena na električno omrežje. Prav zaradi tega so takšne naprave raziskovalci poimenovali »energetski vampirji«. Ste že kdaj razmišljali, kaj se zgodi s šolskimi električnimi napravami po posameznih šolskih urah in po koncu pouka, koliko energije se izgubi in koliko ogljičnega izpusta se ustvari? Sedaj bo v pomoč Delovni list ELEKTRIČNE NAPRAVE.

 

  • PROMET

Z naraščanjem prometa naraščajo raba energije, onesnaženost zraka in druge posledice, ki negativno vplivajo na človekovo bivanje in zdravje. Osnovni cilj trajnostne mobilnosti je, da razmislimo in upoštevamo, s katerim prevoznim sredstvom opravimo določeno pot, kdaj in kolikokrat. Več pomoči in namigov je v Delovnem listu PROMET.

 

  • ODPADKI

Odpadke povzročamo na vsakem koraku: v šoli, doma, v proizvodnih procesih, na delovnem mestu, celo med vožnjo z avtomobilom ali ko se s prijatelji dobimo na zabavi ali pikniku. Torej jim moramo nameniti več pozornosti, še zlasti zato, ker so dragocen vir surovin, ki lahko v predelani obliki krožijo v več izdelkih. Prizadevati si moramo, da ločeno zbiramo in pravilno oddajamo čim več različnih vrst odpadkov. Nekateri odpadki, ki jih nepravilno odložimo, močno škodujejo okolju in našemu zdravju. Več v Delovnem listu ODPADKI.

 

  • ZAVRŽENA HRANA

Med odpadki konča velika količina hrane, ki je nedotaknjena ali s še veljavnim rokom uporabe. Na leto prebivalci Zemlje zavržemo več kot 1,3 milijarde ton živil, kar je tretjina vse pridelane hrane. Zavržena hrana povzroča 8 odstotkov vseh izpustov toplogrednih plinov na svetu. Živila živalskega izvora porabijo mnogo več naravnih virov kot živila rastlinskega izvora. Pri izračunu si pomagajte z Delovnim listom ZAVRŽENA HRANA.

Ogljični odtis je seštevek vseh emisij toplogrednih plinov, ki jih neposredno ali posredno povzročajo posameznik, organizacija, država, dogodek, proizvod in storitev. Ogljični odtis je sestavljen iz vsote neposrednega ali primarnega ogljičnega odtisa (prevoz, poraba energentov, poraba elektrike …) in posrednega ogljičnega odtisa (hrana, pijača, rekreacija, finančne storitve …).

Projekt EKOŠOLA MERI ODTIS CO2 je financiran s sredstvi Sklada za podnebne spremembe

X