Znanje o gozdovih

GOZD JE UČILNICA IN NAVDIH ZA ŽIVLJENJE
Znanje o gozdovih (LEAF = learning about forests) izobražuje in ozavešča o gozdovih in njihovi vlogi na našem planetu. Spodbuja povezovanje otrok z gozdom in gozdno dediščino ter izobražuje o vseh vidikih gozda (okoljski, socialni, ekonomski…). Navdihuje in opozarja na pomen varovanja gozdov in njihovega trajnostnega upravljanja.

Gozdovi so naravna dobrina, ki jo moramo ceniti in varovati za prihodnje rodove. So »pljuča našega planeta«, zato imajo izjemen vpliv na naša življenja. Imajo pomembno vlogo v naravnih procesih, drevesa so pomemben vir surovin, na kateri temelji več gospodarskih dejavnosti, gozd nam daje plodove in je prostor za sproščanje. Otrokom lahko gozd predstavimo na nešteto načinov, prvi korak pa je, da jih čimbolj pogosto odpeljemo v gozd, da se učijo na osnovi spoznavanja, raziskovanja, opazovanja in lastnih izkušenj.

Osnovni NAMEN programa ZNANJE O GOZDOVIH:

 • izobražuje in ozavešča o gozdovih in njihovi vlogi na našem planetu;
 • spodbuja povezovanje otrok z gozdom in gozdno dediščino;
 • spodbuja k uporabi gozda in materialov pridobljenih iz gozda;
 • navdihuje in opozarja na pomen varovanja gozdov in njihovega trajnostnega upravljanja;
 • spodbuja dejavnosti, ki bodo učencem pomagale doseči večjo stopnjo okoljske zrelosti.

S programom učencem zagotovimo, da:

 • se naučijo uživati v naravnem okolju;
 • doživljajo in opazujejo naravo z vsemi čuti;
 • razumejo medsebojen vpliv človeka in narave;
 • sprejemajo odločitve o okoljskih zadevah;
 • imajo odgovoren odnos do prihodnosti.

 

OBVEZNOSTI VKLJUČENE USTANOVE

Vsaka vključena ustanova naj izvede korake v t.i. ‘gozdnem ciklu’.

V ključnem koraku – akcijskem načrtu – izvede vsaj tri dejavnosti iz nabora ali po lastni zamisli ter z vključenimi učenci vsaj dvakrat letno obišče gozd.

Program je primeren za vse starosti učencev. Več o aktivnostih si lahko preberete: https://ekosola.si/wp-content/uploads/2019/12/Mednarodni-program-LEAF-–-Znanje-o-gozdovih.pdf

GOZDNI CIKEL

 1. Ustanovitev skupine za gozdove ali ‘kdo bo kaj delal?’
 2. Plan dela in raziskovanje: izvedba ankete za učence (od 4.r dalje).
 3. AKCIJA! Vsaj 3 dejavnosti iz nabora ali po svoji zamisli in obisk gozda dvakrat letno.
 4. Preverjanje in poročanje: priprava poročila.
 5. Obveščanje in vključevanje: poskrbite za vsaj eno javno objavo.
 6. Gozdna listina: po uspešno opravljenem projektu prejmete plaketo.

Več o programu Znanje o gozdovih na: www.leaf.global

 

Anketa za učence

Zgibanka:

Program LEAF v praksi
X