Hrana ni za tjavendan

KOLIKO HRANE ZAVRŽEMO VSAKO LETO? KJE NASTANE NAJVEČ ODPADNE HRANE? KAJ SE S TO HRANO ZGODI? ALI LAHKO KOLIČINO ODPADNE HRANE ZMANJŠAMO?

V SLOVENIJI SMO LETA 2020 ZAVRGLI PRIBLIŽNO 143 570 TON ODPADNE HRANE (ALI POVPREČNO 68 KG NA PREBIVALCA – KAR JE 1 KG VEČ KOT LETA 2019), OD TEGA POLOVICO V GOSPODINJSTVIH. PO OCENI NAJ BI BILO MED ODPADNO HRANO 40 ODSTOTKOV UŽITNEGA DELA IN TO KOLIČINO BI LAHKO Z OZAVEŠČANJEM IN PRAVILNIM ODNOSOM TER Z NEKAJ IZNAJDLJIVOSTMI ZMANJŠALI ALI PREPREČILI.
OPIS PROJEKTA:

Vabimo vas, da se pridružite projektu Hrana ni za tjavendan in ugotovite, ali je zavržena hrana problem tudi v vaši ustanovi. Spodbudite otroke, učence, dijake, zaposlene in starše k razmišljanju o socialnih, okoljskih in ekonomskih problemih, povezanih z zavrženo hrano.
Hrana, ki jo zavržemo, predstavlja zavrženo vodo, energijo in naravno bogastvo. Zato moramo iskati rešitve, da bo odpadkov čim manj – tudi na področju prehrane.

Cilji:
  • Zmanjšati in preprečiti nastajanje zavržene hrane doma in v šoli.
  • Spodbuditi praktično uporabo neporabljene hrane in prikazati pravilen način shranjevanja prehranskih izdelkov (kuharski mojster ni tisti, ki dobro kuha ter ustvarja veliko odpadkov, temveč tisti, ki premišljeno nakupuje in porabi vse sestavine).
  • Pravilno reciklirati in odlagati ostanke hrane (kompostiranje in ločeno odlaganje v zabojnik za biološke odpadke).
  • Povečati zavedanje o odgovornem ravnanju s hrano.
  • Izobraževati o odgovornem ravnanju s hrano in zavrženo hrano.
Aktivnosti:

Z izvajanjem različnih aktivnosti na temo zmanjševanja zavržene hrane boste po korakih prišli do uporabnih rešitev na sistemski in ozaveščevalni ravni.
Za mentorje projekta je pripravljeno gradivo, v katerem so navedeni koraki dela, možne aktivnosti, primer dnevnika zavržene hrane ter nekateri predlogi za zasnovo izboljšav. Za vodje projektov, organizatorje prehrane in vodje šolskih kuhinj bomo pripravili tudi brezplačno delavnico.

PODALJŠAN ROK ZA ODDAJO RECEPTOV!

Zadnji rok za oddajo receptov natečaja Reciklirana kuharija je 20. januar 2022, na naslov: hrananizatjavendan@gmail.com

KUHLIN DNEVNIK ZAVRŽENE HRANE

VIRTUALNA GALERIJA

Galerija 2021/2022

VIDEO PRISPEVKI

Zaključek projekta 2021/2022
Zaključek projekta 2020/2021
Prispevki z ustanov

Oddaja poročil, projektov in natečajev projekta Hrana ni za tjavendan

na naslov: hrananizatjavendan@gmail.com

Vprašalnik zaključno poročilo projekta Hrana ni za tjavendan

Nagradni natečaji:
Reciklirana kuharija

Nagradni natečaj bo potekal v štirih starostnih skupinah. Pripravljali boste inovativne predloge za reciklirane obroke:
zajtrk/malica/prigrizek, predjed, enolončnica, glavna jed in sladica. Nagradili bomo 20 receptov.

– Natečaj bo potekal od 11. novembra 2022 do 20. januarja 2023.
PODALJŠAN rok za oddajo receptov: 20. januar 2023, na naslov: hrananizatjavendan@gmail.com
Razpis natečaja Reciklirana kuharija
Reciklirana kuharija – soglasje

Reciklirana kuharija – izjava

SLOVENSKI DAN BREZ ZAVRŽENE HRANE

24. aprila 2023 bo potekal Slovenski dan brez zavržene hrane.

NAGRADNI NATEČAJ:

Nagradili bomo 5 najzanimivejših kampanj ob slovenskem dnevu brez zavržene hrane.

Prispevke/kampanje pošljite na: hrananizatjavendan@gmail.com do 12. maja 2023.

Kampanje lahko združite s samim projektom (predlog: vrhunec projekta Hrana ni za tjavendan je lahko slovenski dan brez zavržene hrane).

LIKOVNO-GRAFIČNI IN LITERARNI NAGRADNI NATEČAJ NA TEMO “ZAVRŽENA HRANA IN PODNEBNE SPREMEMBE”

Sodelujoči:  tretja triada OŠ, srednje šole, fakultete

Natečaj bo potekal od 1. februarja 2023 do 15. marca 2023.

Rok za oddajo izdelkov (fotografij): 15. marec 2023, na naslov: hrananizatjavendan@gmail.com

Razpis natečaja Odnos do hrane
Soglasje

Sodelovanje v mednarodni kampanji gaia 20:30: tema odpdaki

Svetovni mednarodni natečaj za mentorje za najboljšo učno uro in najboljšo dobro prakso na temo ODPADKOV.

Najboljše prispevke na tematiko ZAVRŽENE HRANE  bomo poslali na mednarodno tekmovanje, v katerem sodeluje 77 svetovnih držav.

NATEČAJ ZA VZGOJITELJE/UČITELJE: NAJBOLJŠA UČNA URA POVEZANA Z RAZISKOVANJEM PROBLEMATIKE ZAVRŽENE HRANE

Vsak sodelujoči mentor lahko predloži enega (1) do tri (3) načrte učne ure. Učna ura naj bo s tematiko raziskovanja problematike zavržene hrane. Učne ure bo ocenila slovenska in mednarodna strokovna komisija,

NATEČAJ ZA VZGOJITELJE/UČITELJE: NAJBOLJŠI PRIMERI DOBRIH PRAKS POVEZANIH Z RAZISKOVANJEM PROBLEMATIKE ZAVRŽENE HRANE

Natečaj za najboljšo prakso na temo problematike zavržene hrane. S tem natečajem spodbujamo Ekošole, da predstavijo svoje projekte/dobre prakse na razpisano temo. Na mentorja se oddata največ dva (2) projekta / zgodbi. Dobre prakse bo ocenila slovenska in mednarodna strokovna komisija

Pomoč mentorjem, webinarji:
MALA AKADEMIJA PROJEKTA HRANA NI ZA TJAVENDAN

Skozi leto vam bomo nudili Malo akademijo projekta HNZT (tri izobraževalne delavnice, kjer bomo predstavili primere dobre prakse, konkretne rešitve in predavanja).

TERMINI DELAVNIC:

Prva delavnica: 21. september 2022 POSNETEK

Teme:

  • podrobnejša predstavitev projekta v letu 2022/2023
  • rezultati projekta 2021/2022
  • Hrana ni za tjavendan ina mednarodni natečaj za mentorje GAIA 20:30
  • povezovanje in zahteve po sistemskih spremembah na ravni države: poziv odločevalcem
  • dobre prakse …

Druga delavnica: 14. april 2023 POSNETEK

 

Družinski dnevnik zavržene hrane

Izpolnjevanje Družinskega dnevnika ni obvezna dejavnost projekta. Njeno vsebino lahko vključite kot del svojega dnevnika zavržene hrane. Pri končnem točkovanju vam izpolnjevanje Družinskega dnevnika prinese dodatne 3 točke pri ocenjevanju.

Projekt je podprt s strani
X