Mednarodni projekt ZELENI PINGVIN

5. marca 2024 je na OŠ Šmartno pod Šmarno goro potekal izobraževalni dan za učitelje in učence, ki prihajajo iz pilotnih šol, vključenih v mednarodni projekt Zeleni pingvin.

Zeleni pingvin je inovativna digitalna platforma, ki je zasnovana za podporo pametnim mestom v njihovih prizadevanjih za trajnost in vključenost prebivalcev. Uporabnike spodbuja k spreminjanju navad ter tako prispeva k energetski učinkovitosti.

Na srečanju je bila predstavljena nova platforma z izobraževalno vsebino in aktivnostmi, ki jih bodo lahko izvajali učenci. Učitelji iz programa Ekošola so  predstavili primere dobrih praks, prek katerih ozaveščajo mlade o pomenu ohranjanja planeta in kako lahko delujejo, da bo njihov ogljični odtis čim nižji. V projekt so vključeni tudi Mladi poročevalci za okolje, ki so raziskovali, kako lahko skupaj delujemo za podnebno nevtralna in pametna mesta.

Srečanje smo obogatili z dvema predavanjema: Garsia Kosinac (Skupina GEN / Svet energije) je predstavil ogljični odtis v vsakdanjem življenju, dr. Gašper Stegnar (Inštitut Jožef Štefan) pa je predstavil, kako poteka spremljanje emisij toplogrednih plinov.

Projekt izvajajo partnerji Iskraemeco, Mestni občini Ljubljana in Kranj, Društvo DOVES-FEE Slovenia in FEE Norveška.

Primeri dobrih praks:
Predavanji:
X