Mlekastično! Izberem domače

Pot mleka od kmetije do kozarca
Kakšna je pot mleka od slovenske kmetije do mlečnih izdelkov na naših mizah in kdo sodeluje v njej? Ali smo v Sloveniji samooskrbni z mlekom? Kako na slovenskih kmetijah skrbijo za krave mlekarice? Kako sodelovati ob svetovnem dnevu mleka?
Opis projekta:

V projektu raziskujemo in ugotavljamo pot mleka od kmetije do kozarca ter svoje ugotovitve predstavimo na različne načine. V ospredju so teme in vprašanja o tem, kako pridobivamo slovensko mleko, kako je poskrbljeno za krave mlekarice, kdo so slovenski pridelovalci mleka, kakšen je pomen in vpliv lokalne samooskrbe z mlekom ter o skrbi za živali. Pot mleka od kmetije do krožnika povezujemo tudi z drugimi trajnostnimi vprašanji, kot je embalaža, transport in odgovorna poraba.

Cilji:
 • Raziskujemo izvor slovenskega mleka in mlečnih izdelkov ter mlečno pot.
 • Spoznavamo slovenske, lokalne kmetije, pridelovalke mleka, raziskujemo, kako živijo krave mlekarice.
 • Upoštevamo trajnostne vidike, povezave z mlečno potjo: spodbujamo lokalno samooskrbo, preprečujemo zavrženo hrano, raziskujemo embalažo in transportne poti
 • Ugotavljamo pomen znaka Lokalna kakovost (Naša super hrana)
Teme projekta:
Aktivnosti:
Gradivo in pripomočki
NAGRADNI NATEČAJ

Izbrali bomo:

 • tri najboljše projekte ali aktivnosti v vsaki starostni skupini,
 • 5 izstopajočih šolskih ali lokalnih kampanj v povezavi s svetovnim dnevom mleka.

Rok za oddajo izdelkov je ponedeljek, 5. junij 2023. Fotografije izdelkov pošljite na elektronski naslov: info@ekosola.si in jim priložite izpolnjen obrazec.

Izobraževanje mentorjev

V kolikor bodo razmere COVID-19 omogočale, bomo za omejen število sodelujočih mentorjev organizirali ogled proizvodnje Ljubljanskih mlekarn.
Webinar/delavnica predvidena 2023.

Povezujte z drugimi vsebinami in projekti

Aktivnosti lahko povežete ali nadgradite z drugimi projekti v letošnjem šolskem letu:

 • Eko-paket (življenjska pot, pravilno ravnanje in krožno gospodarstvo kartonske embalaže za mleko in sokove),
 • E-SPACE: Ekošola spodbuja krožno gospodarstvo,
 • Ekošola meri odtis CO2 (orodje Kalkulator CO2 je v razvoju, med sklopi za merjenje ogljičnega odtisa je tudi hrana),
 • Mladi poročevalci za okolje,
 • Altermed (recepti z mlekom),
 • Hrana ni za tjavendan (zmanjševanje količin zavržene hrane).

Te aktivnosti je mogoče združiti ali izvesti v sklopu serije dogodkov in projektov:

·         razredne ali šolske kampanje
·         kampanje v lokalni skupnosti
·         tematski (naravoslovni, tehniški) dnevi
·         sodelovanje v globalni kampanji ob svetovnem dnevu mleka, 1. junija,

·         obisk kmetije ali lokalnega pridelovalca hrane (prilagojeno glede na razmere COVID-19)

X