Odpadkom dajemo novo življenje

Trajnostno ravnavje z odpadnimi materiali ter ozaveščanje o krožnem gospodarstvu v šolskem letu 2020/2021
KATERE ODPADKE LAHKO LOČUJEMO? KAJ JE SNOVNI KROG? KAJ POMENI, DA DAMO ODPADKOM NOVO ŽIVLJENJE?
OPIS PROJEKTA:

Otroci in mladi skozi projektne aktivnosti spoznajo pomen ločenega zbiranja odpadkov ter krogotoke za odpadne materiale iz vsakdanjega življenja. Hkrati želimo povezati ozaveščanje in izobraževanje o odpadni embalaži z vsakdanjim življenjem in skozi različne aktivnosti otrokom in mladim predstaviti sestavo različnih vrst embalaže ter vire iz katerih je embalaža pridobljena, o stanju naravnih virov in njihovem ohranjanju.

CILJI:
 • Spodbujati in ozaveščati otroke in mlade v vrtcih in šolah ter njihove mentorje o ločevanju različnih vrst odpadne embalaže, še posebej odpadnega papirja in kartona, odpadne plastike, odpadne kartonske embalaže za mleko in sokove (KEMS ali Tetra Pak) ter odpadnih kovin.
 • Spodbujati k organizaciji krajših zbiralnih akcij za navedene vrste odpadne embalaže, še posebej odpadnega papirja, za namen odkupa s strani družbe Dinos, d.o.o.
 • Predstaviti in spodbujati otroke, mlade in njihove mentorje k raziskovanju in spoznavanju sestave različnih vrst embalaže, možnostih njihove predelave in recikliranja ter uporabi novih izdelkov iz recikliranih materialov.
 • Spodbujati k oblikovanjem krogotokov za odpadne materiale iz vsakdanjega življenja ter opredeliti sodelujoče v tem krogotoku (krožno gospodarstvo) na osnovi Dinosovih krogotokov.
 • Predstaviti in ozaveščati o sestavi različnih vrst embalaže ter (naravnih) virih, iz katerih je embalaža pridobljena, stanju naravnih virov ter učinkih nanje, možnostih ohranjanja naravnih virov itd.
 • Povezati ozaveščanje in izobraževanje o odpadni embalaži z vsakdanjim življenjem in iskanjem novih rešitev ter alternativ – preusmeritev v krožno gospodarstvo.
 • Iskati in predstavljati primere dobre prakse na področju ločevanja odpadkov, recikliranja in izdelave ter uporabe novih izdelkov iz recikliranih materialov.
AKTIVNOSTI:

Projektne aktivnosti so primerne za vse starostne skupine: VRTCE, OSNOVNE IN SREDNJE ŠOLE.
Mentorji skupaj z otroki, učenci, dijaki izberejo primerne aktivnosti glede na starostno skupino – pri tem je obvezno vključevanje ENE OD IZBRANIH VRST ODPADNE EMBALAŽE (npr. izdelava izdelkov iz vsaj ene od izbranih vrst odpadne embalaže).

NAGRADNI NATEČAJ

USTVARJANJE ZA NAGRADNI NATEČAJ:

 • priprava stripov,
 • izdelava družabnih iger,
 • priprava pisnih, video ali foto prispevkov,
 • organizacija dogodkov na temo kulturne dediščine lokalnega okolja,
 • pisanje Eko pesmice.

Za vsako starostno skupino bomo izbrali do dva primera dobrih praks.

Nagradni natečaj se zaključi v petek, 30. aprila 2021. Fotografije izdelkov skupaj z obrazcem pošljite na elektronski naslov: info@ekosola.si

Ob oddaji fotografije (izdelka) je potrebno OBVEZNO navesti (obrazec):

 • ime in priimek avtorja/avtorjev,
 • število sodelujočih avtorjev,
 • starost,
 • razred,
 • uporabljeno tehniko,
 • material, ki je bil uporabljen pri izdelavi,
 • ime in naslov ustanove,
 • ime in priimek mentorja.
PREDLAGANE AKTIVNOSTI:

– organizacija ločenih zbiralnih akcij za posamezno vrsto odpadne embalaže;

– kontaktiranje komunalnega podjetja z namenom pridobivanja podatkov in informacij o:

 • deležu ločevanja posamezne vrste embalaže; deležu recikliranja posamezne vrste odpadne embalaže
 • možnostih izdelave novih izdelkov, njihova uporaba …

– pregled snovnih krogov – krogotokov

X