Podnebne spremembe in biotska pestrost

Ali naši najmlajši razumejo, kakšen je njihov vpliv na naravo in svet okoli nas?
Kako jim razložiti, da lahko naša dejanja povzročajo ali blažijo podnebne spremembe?
In obratno – kako podnebne spremembe vplivajo na naše življenje?
Ali vedo, da je biotska pestrost odvisna od podnebja in da zaradi podnebnih sprememb številne živalske vrste izumirajo?
Omogočimo jim, da sami  opazujejo vreme in spoznavajo spremembe, ki se dogajajo, da raziskujejo pestrost živalskega in rastlinskega sveta v okolici vrtcev in šol.
Spodbujajmo jih, da bodo opažanja in ugotovitve prenesli v vsakodnevno življenje in se nanje primerne odzivali in ukrepali.
Opis projekta:

Otroke v vrtcih (vsebinsko in metodično prilagojeno), učence in dijake uvajamo v odkrivanje in spoznavanje podnebnih sprememb, rastlinskih in živalskih vrst ter njihove soodvisnosti. Spodbujamo jih, da sami opazujejo, raziskujejo in ugotavljajo njihovo soodvisnost. Prikažemo različne vremenske pojave in dogodke ter se pogovarjamo o njihovih pozitivnih in negativnih posledicah na podnebje, rastlinske in živalske vrste ter naše vsakdanje življenje.

Cilji: 
 • Otrokom omogočimo izkustveno učenje o vremenu, živalskim in rastlinskih vrstah z opazovalnimi in eksperimentalnimi dogodki.
 • Otroci spoznajo rastlinske in živalska vrste v neposredni bližini vrtcev in šol.
 • Spodbujamo jih, da beležijo in rišejo svoja opažanja o vremenu, živalih in rastlinah in da se odzivajo na spremembe v naravi.
 • Skupaj gradimo spoštljiv in pozitiven odnos do narave in okolja.
Aktivnosti:

Naloge in aktivnosti o vremenu načrtujte, jih prilagodite starostni skupini, zanimanju otrok in okolici vašega vrtca:

 • Otroke vprašajte, kaj jih zanima. Ugotovite, kaj že vedo o vremenu/podnebnih spremembah in biotski raznovrstnosti, kje so izvedeli in kaj so počeli – v vrtcu, doma, na izletih
 • Pripravite jih na fotozapis vremenskih dogodkov po korakih: namen – priprava – izvedba – opazovanje – beleženje.
 • Fotozapis vremenskih dogodkov: pogovarjajte se z njimi, jih sprašujte in ugotavljajte, kako zaznavajo vremenske situacije in kako jih zapišejo.
 • Predstavite jih vremenske pojave in vpliv na naravo in življenje, na primer: oblak, nevihta, toča, zemeljski plaz, vetrolom, poplava, plima in oseka, suša, snežinke.
 • Predstavite jim rastlinske in živalske vrste v neposredni bližini ustanove – dovolite jim, da samostojno raziskujejo, opazujejo, beležijo, pripravijo predstavitve o izbrani rastlini ali živali.
Z ROKO V ROKI ZA OHRANJANJE BIOTSKE PESTROSTI: Čas se izTEKa – PODNEBNI TEK

Pridružite se najdaljšemu podnebnemu teku, ki bo potekal od 30. septembra do 6. novembra, s skupnim ciljem – Ukrepati za podnebje, proti podnebnim spremembam in za ohranjanje biotske pestrosti. Štafetna palica bo v 38 dneh prepotovala 18 držav in 7.767 km. 18. in 19. oktobra bo štafetna palica prečkala tudi Slovenijo.

Kako lahko sodelujete?
ORGANIZIRAJTE ŠOLSKI PODNEBNI DAN – 19. OKTOBER:

Na dan, ko bo štafeta v Sloveniji – 19. oktobra  (ali katerikoli dan v tednu od 17. do 22. oktobra)  z otroki, učenci, dijaki, študenti in sodelavci sodelujte v podnebnem teku Čas se izTEKa: organizirajte simbolični tek in druge podnebne akcije, s katerimi se lahko pridružite tisočim mladih po celem svetu.

ORGANIZIRAJTE TEK ALI DRUGO PODNEBNO AKTIVNOST

Organizirajte štafetni tek pri vaši ustanovi, v vašem kraju, med šolami ali organizirajte različne gibalne aktivnosti, kjer boste merili skupno premagano dolžino vseh sodelujočih. Vključite tudi starše, predstavnike lokalne skupnosti. Naj bo to pravi lokalni podnebni dan!

Za tek izdelajte štafetno palico iz odpadnih materialov (pripravite lahko natečaj za najbolj domiselno štafetno palico). Pomembno je, da le-ta potem ne postane dodaten odpadek, ampak da se jo lahko ustrezno razstavi, reciklira ali uporabi v nek drug namen.

Izvedete lahko tudi druge spremljevalne aktivnosti (vsaj 15 minut), povezane s podnebnimi spremembami, zmanjševanjem ogljičnega odtisa ali ohranjanjem biotske pestrosti. Opozorite nanje, predstavite jih staršem in v lokalni skupnosti.

PODPIŠITE PODNEBNO ŠTAFETO!

Podprite sporočilo podnebne štafete in v čim večjem številu se podpišite na povezavi: https://running-out-of-time.com/message#view-message.

V štafetni palici, ki bo od 30. septembra do 6. novembra prepotovala 7.767 km v 18 državah, si bomo podajali skupno sporočilo, ki ga bodo v Sharm-el Sheikhu predali udeležencem letošnje Podnebne konference COP27.

PIŠITE, FOTOGRAFIRAJTE, SNEMAJTE – OBJAVITE!

Organizirajte skupino poročevalcev, ki bodo pisali, fotografirali in snemali aktivnosti in jih objavili, da se bo glas o podnebnem teku in vašem podnebnem teku odmeval v Sloveniji in globalno!

Več: Mladi poročevalci za okolje / Podnebni tek Čas se izTEKa

Natečaj za kampanjo:

V sklopu podnebnega teka razpisujemo natečaj za najbolje izvedeno kampanjo, s katero boste obeležili skrb za biotsko pestrost in boj proti podnebnim spremembam.

Razpisane kategorije:

 1. OTROCI V VRTCIH
 2. UČENCI PRVE TRIADE OŠ
 3. UČENCI DRUGE OŠ
 4. UČENCI TRETJE TRIADE IN DIJAKI
 5. POSEBNA KATEGORIJA
 6. ŠTUDENTI

Ob morebitnih objavah na družbenih omrežjih uporabite ključnike: #RunningOutOfTime #RelaytoCOP27  #CarryTheBaton  #TheClimateRelay  #Glasgow2Sharm  in označite @climaterelay in @ekosola

Rok za oddajo poročila o izvedeni kampanji: 30. oktober 2022: izpolnjeni obrazec skupaj s fotografijami, prezentacijami ali video prispevki pošljite na naslov info@ekosola.si (s pripisom Podnebni tek).

PROJEKT OMOGOČA AMERIŠKA AMBASADA V LJUBLJANI
ii

GRADIVA IN PRIPOMOČKI ZA IZVAJANJE PROJEKTA 

Iz projekta HOBS Adventure:
HOBSove dogodivščine (spoznavanje biotske raznovrstnosti)

Iz projekta Raziskovalci biotske raznovrstnosti – Veliki lov na rastline:
Veliki lov na rastline (Priročnik za mentorje)
Darwinovi opazovalci (starost 5-6 let)
Kartice (skupina 5-6 let) 
Na karticah so vam na voljo življenski cikli rastlin in z njimi povezanih živali ter njihove barvne fotografije iz različnih obdobij življenjskega cikla.
Exposure

Iz projekta Ekošola in podnebne spremembe:
Priročnik in delovni listi (za vrtce in 1. triado OŠ)

Zbornik zbranih povzetkov Zgodnje naravoslovje

Povezava z drugimi projekti programa Ekošola 

ppt predstavitev projekta

Generalni pokrovitelj podnebnega teka v Sloveniji je skupina GEN Svet energije
X