Raziskovalci biotske raznovrstnosti

RAZISKOVALCI BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI: Veliki lov na rastline

Projekt Raziskovalci biotske raznovrstnosti je osredotočen na raziskovanje biotske raznovrstnosti s posebnim poudarkom na rastlinah in z njimi povezanimi živalskimi vrstami. Namenjen je vrtčevskim otrokom in učencem osnovnih šol. Glavni cilj projekta je izobraževanje otrok o slovenski biotski raznovrstnosti, njenem pomenu in spodbujanje k pozitivnemu delovanju.

Mednarodni projekt poteka pod okriljem FEE in v sodelovanju s Toyota Motor Europe ter Kew (The Royal Botanic Gardens).

Cilji projekta: 
  • Pomoč mladim, da se razvijejo v zagovornike ohranjanja biotske raznovrstnosti.
  • Spodbujanje aktivnosti povezanih z biotsko raznovrstnostjo.
  • Razvoj znanstveno utemeljenih učnih gradiv v skladu z načeli Konvencije o biotski raznovrstnosti (CBD), ki bi vzgojiteljem in učiteljem omogočala spodbujanje dejavnosti, povezanih z izobraževanjem o biotski raznovrstnosti.
  • Spodbujanje kritičnega mišljenja z uporabo izkustvenih metod.
  • Usklajevanje s Konvencijo o biotski raznovrstnosti/Zeleni koridor (Green Corridor).
  • Pomoč pri doseganju ciljev EU/ZN za izobraževanje o biotski raznovrstnosti.
PREDNOSTI PROJEKTA:
  • Ozaveščanje o pomembnosti biotske raznovrstnosti.
  • Ohranjanje biotske raznovrstnosti v Sloveniji in Evropi.
  • Mednarodna baza podatkov o rastlinskih vrstah in z njimi povezano biotsko raznovrstnostjo.
NAGRADNI NATEČAJ
MENTORJI: 3 x nagrada za najboljši primer dobre prakse
SKUPINE OTROK/UČENCEV: 3 x nagrada za najboljši zemljevid/maketo opazovanega območja

Nagradili bomo mentorje treh najboljših primerov dobrih praks šolskega leta 2019/2020, objavljenih na Exposure spletni strani. Prispevke zbiramo prek celotnega šolskega leta do vključno 29.5.2020 na mail biotskaraznovrstnost@gmail.com ali info@ekosola.si

Nagradili bomo tri primere najkreativnejših zemljevidov/maket opazovanega območja šolskega leta 2019/2020. Fotografije izdelkov sprejemamo prek celotnega šolskega leta do vključno 29.5.2020 na mail biotskaraznovrstnost@gmail.com ali info@ekosola.si

Nagrade bodo podeljene na Konferenci koordinatorjev Ekošole 2020/2021.

ii

Podrobnejša navodila in priporočila za izvajanje projekta

Navodila za izvajanje projekta

Kartiranje opazovanega območja

Prijavnica na projekt

Literatura

Veliki lov na rastline je bil projekt organizacije The Welcome Trust, ki je nastal ob 200. obletnici Darwinovega rojstva in je namenjen vrtcem in osnovnim šolam. Literaturo so po naročilu in z denarnimi sredstvi organizacije The Wellcome Trust razvili v Kraljevih botaničnih vrtovih Kew.

Veliki lov na rastline (Priročnik za učitelje)
– Darwinovi opazovalci (starost 5-6 let)

Darwinovi raziskovalci (starost 6-7 let) 
Darwinovi misleci (starost 7-8 let) – Priročnik za učitelje
Darwinovi zbiralci (starost 8-9 let) – Priročnik za učitelje
Darwinovi preiskovalci (starost 9-10 let) – Priročnik za učitelje
Darwinovi detektivi (starost 10-11 let) – Priročnik za učitelje

Identifikacijske kartice živali in rastlin

Na karticah so vam na voljo življenski cikli rastlin in z njimi povezanih živali ter njihove barvne fotografije iz različnih obdobij življenjskega cikla.
Kartice (skupina 5-6 let)
Kartice (skupina 6-7 let)

Kartice (skupina 7-8 let)
Kartice (skupina 8-9 let)
Kartice (skupina 9-10 let)

– Kartice (skupina 10-11 let)

V kolikor boste obravnavali druge živali in rastline kot so predlagene za vašo starostno skupino, prilagodite fotografije v anketi, da se bodo ujemale z obravnavanimi bitji.

Okvirni koledar dejavnosti projekta
Anketni vprašalniki za otroke in učence

Anketa se izpolnjuje na začetku in na koncu izvedbe projekta (oktober/november in april/maj). Izpolnjujejo jo otroci/učenci od 5. leta dalje. Poleg Navodil za izvedbo ankete in ankete vam je na voljo tudi Obrazec za vrednotenje ankete, kamor boste vpisali rezultate anket vaših otrok/učencev.

Prvič izpolnjen Obrazec za vrednotenje ankete pošljite do 29. 11. 2019. Aprila/maja izvedite popolnoma enako anketo še drugič in nam rezultate ponovno posredujte na Obrazcu za vrednotenje do 29.5.2020. Obrazca posredujte na mail biotskaraznovrstnost@gmail.com ali info@ekosola.si


Navodila za izvedbo ankete (vrtci in prvi razredi)
Navodila za izvedbo ankete (ostali razredi)
Anketa za otroke 5-6 let
Anketa za učence 6-7 let
Anketa za učence 7-8 let
Anketa za učence 8-9 let
Anketa za učence 9-10 let
Anketa za učence 10-11 let
Obrazec za vrednotenje rezultatov ankete

Zaključno poročilo

Do 29. 5. 2020 pošljite Zaključno poročilo. Zaradi objav vaših dobrih praks na Exposer, Facebook in Twitter, vas prosimo, da fotografije posredujte v jpg. formatu.

Vabimo vas, da aktivnosti vaših mladih raziskovalcev delite z nami preko celotnega šolskega leta. V kolikor boste že prek šolskega leta poslali 2 primera dobrih praks za objavo, to zabeležite na Zaključnem poročilu (zapišite, da ste primera že oddali). Primera dobrih praks za objavo na Exposure, Twitter in Facebook naj obsegata do 200 besed s priloženimi fotografijami v jpg formatu (vsaj 5 fotografij/primer dobre prakse).  Vsa poročila, ankete in prispevke pošiljajte na e-naslov: biotskaraznovrstnost@gmail.com ali info@ekosola.si

Na slovenski spletni strani projekta  vam bodo na voljo primeri dobrih praks šolskega leta 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, sproti pa bomo objavljali tudi letošnje prispevke.

Aktivnosti projekta Raziskovalci biotske raznovrstnosti na Exposerju ter v partnerskih državah

Primeri dobrih praks s področja biotske raznovrstnosti iz partnerskih držav:

Primeri dobrih praks s področja biotske raznovrstnosti iz Slovenije:

Najboljše mednarodne prakse s področja biotske raznovrstnosti:

Projekt je podprt s strani

X