90 udeleženk in udeležencev je sooblikovalo Mednarodno konferenco

90 udeleženk in udeležencev je sooblikovalo Mednarodno konferenco o biotski raznovrstnosti in podnebnih spremembah.

Osmega oktobra 2019 je v Grosupljem potekala mednarodna konferenca o biotski raznovrstnosti in podnebnih spremembah, kjer je bilo predstavljenih 42 primerov dobrih praks iz Slovenije ter po ena  iz Latvije, Estonije in Islandije.

Biotska raznovrstnost živalskega in rastlinskega sveta je zagotovo eden najpomembnejših kazalnikov našega odnosa do narave in življenja na splošno. Številne raziskave dokazujejo, da so posledica podnebnih sprememb tudi spremembe v biotski raznovrstnosti. Zato je pomembno, da podnebne spremembe in biotsko raznovrstnost obravnavamo sočasno.

V nadaljevanju so predstavljeni avtorski prispevki izvajalcev, v katerih so opisani načini prepoznavanja in ohranjanja živalskih in rastlinskih vrst, načini in pristopi razumevanja podnebnih sprememb, s cilji prilagajanja in iskanja rešitev ter osebni pristopi posameznikov za spremembo v dejanjih za boljši jutri.

Možnosti za blaženje in prilagajanja podnebnim spremembam je predstavila  mag. Mojca Dolinar iz Agencije RS za okolje, ki je prikazala učinke podnebnih sprememb kot tudi projekcije za Slovenije ter posledice, s katerimi se bomo morali soočati (naravna spremenljivost podnebnega sistema, negotovost podnebnih modelov, izpusti toplogrednih plinov).

Izmenjava izkušenj s primeri dobrih praks se je nadaljevala na srečanju v projektu Erasmus Hob’s Adventure , kjer so na delavnicah nadgrajevali/pripravljali primere učnih ur iz Slovenije, Latvije, Estonije in Islandije. Primeri dobrih praks biotske raznovrstnosti bodo zbrani v didaktičnem gradivu, ki bo v tiskani obliki na voljo ob zaključku projekta – predvidoma junija 2020.

PREDAVANJA IN SAMOSTOJNI REFERATI:

Podnebne spremembe – Mojca Dolinar, ARSO
»Global action days in Latvia – global citizenship in action« – Edmunds Cepuritis, Latvija
»TreeCraft – multimodal activities about trees«– Kadi Seeme, Tallinn Liivalossi Kindergarten, Estonija
»No one is too small to make a difference«– Anna Rós Finnsdóttir, Islandija
Učna pot Po sledeh vodomca – Zavod Vodomčev gaj, Cerovo

Spoznajmo hrast – Katja Švigelj Perović, Vrtec Ledina
Kaj nam pripoveduje vreme in kako se odzivamo nanj – Mojca Smogavec, »Vrtec Otona Župančiča« Slovenska Bistrica
Kaj se bo zgodilo – Marinka Mojškerc, Vrtec Otona Župančiča, Ljubljana
Vključevanje vsebin o invazivnih vrstah v učni proces naravoslovja in biologije v 7. in 9. razredu osnovne šole – Laura Javoršek, OŠ Ob Rinži Kočevje
Po jutru se dan pozna – Jasmina Mulc, OŠ Notranjski odred Cerknica
Studenčki v gozdu – Karmen Šket, Vrtec Rogaška Slatina
Dnevnik moje rastline – Vanja Guček, OŠ Ivana Skvarče
Zemlja je dobila vročino – Andreja Mekinc, Vrtec Otona Župančiča, Ljubljana
Ustvari e-knjigo o rastlinah – Martina Marc, OŠ Notranjski odred Cerknica
Pestrost življenja v našem gozdu – biodiverziteta – Lidija Domanjko, Vrtec pri JVIZ OŠ Gorišnica
»Bibe« na našem igrišču – Monika Slemenšek,  »Vrtec Otona Župančiča«, Slovenska Bistrica
Skrb za zeleno naravo skozi podnebje – Tanja Majerič, JVIZ OŠ Gorišnica, Vrtec
Uporaba digitalne tehnologije pri raziskovanju biotske pestrosti v okolici šole – Jasmina Mlakar, OŠ Leskovec pri Krškem
Kako živijo zelišča na naši gredi – Mojca Rankl – Vrtec »Otona Župančiča« Slovenska Bistrica
Razredno vrtnarjenje – Aleksandra Pörš, OŠ Kuzma
Drugačen naravoslovni dan – Martina Peterlin, OŠ Leskovec pri Krškem
Spoznavanje cvetlic v okolici šole z uporabo digitalne tehnologije – Urška Gorjan, OŠ Domžale
Ptice na naši terasi in v bližnji okolici – Vida Kastelic, VVZ Kekec Grosuplje
Kaj se dogaja v žuželčjem mestu – Taja Ožbolt Ilaš, VVZ Kekec Grosuplje
Pomagajmo našemu planetu – Alenka Likar, OŠ Stražišče Kranj
Narava je igriva – Blanka Strgar, VVZ Kekec Grosuplje
Narava poleg nas in z nami – Metka Cerar, CUDV Radovljica
Okoljska vzgoja – ozaveščanje o podnebnih spremembah preko aktivnosti in igre – Anja Janežič, OŠ Martina Krpana Ljubljana
Podnebne spremembe v okviru ekodneva – Karmen Planinc, OŠ Belokranjskega odreda Semič
Biotska raznovrstnost v okolici šole v Gorjah – Asja Sodja, OŠ Gorje
Hotel za žuželke – Katarina Plut, OŠ Zadobrova
Travniki, ki izginjajo – Katarina Mezeg, OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas
Učenje na prostem – živali na bližnjem travniku – Klara Trkaj, OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice
Odgovori na vprašanja o vremenu v 1. razredu podaljšanega bivanja – Tina Turk, OŠ Bršljin
Za modri planet je potrebno poskrbet – Stanka Stružnik, OŠ Vodice
Biotska raznolikost v okolici naše šole – Polona Markovič, OŠ Karla Destovnika Kajuha Ljubljana
Prenosni tridimenzionalni herbarij – Gregor Kunstelj, OŠ Ig, PŠ Golo
Medpredmetno povezujemo in podnebne spremembe zmanjšujemo – Marija Žigart, Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor
Obravnavane teme podnebne spremembe pri pouku na gimnaziji – Aljoša Kancler, Helena Lonjak, Prva gimnazija Maribor
Spoznajmo se – Ida Tarman Šmit, Srednja zdravstvena Ljubljana
Vpliv nakupnih navad na podnebne spremembe – Viktorija Pirš, Gimnazija in  srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik
Drevesa v okolici šole in ogrožene zelnate cvetoče rastline – Maja Škrbec, OŠ Notranjski odred Cerknica
Srednješolci spoznavajo biotsko pestrost lokalnega okolja – Nevenka Dragovan Makovec, Srednja šola Črnomelj
Vpliv biotske raznovrstnosti in podnebnih sprememb na pridelek na šolskem ekološkem vrtu na strehi šole – Maja Fabjan, Srednja trgovska šola Ljubljana

Projekt EKOŠOLA MERI ODTIS CO2 sofinancirata Eko sklad in MOP
X