Ekokviz za osnovne šole

OPIS PROJEKTA:

S projektom Ekokviz za osnovne šole želimo učencem, njihovim učiteljem in staršem predstaviti drugačen pogled na spreminjanje okolja, predstaviti možne vzroke in spodbuditi učence k zanimanju za okolje in k sodelovanju pri reševanju okoljskih problemov.

CILJI:
  • Skozi prebiranje gradiva o izbrani temi učenci pridobijo veliko novega znanja in začnejo razmišljati o priložnostih, ki jih njim in njihovim bližnjim, v domačem oziroma širšem okolju, ponuja narava.
  • S sodelovanjem v projektu ozaveščamo učence o pomenu ohranjanja narave.
  • Učence spodbujamo k razmišljanju o iskanju rešitev za okoljske probleme v njihovi okolici.
  • Učenci se navajajo medsebojnega, skupinskega dela in izmenjave mnenj.
AKTIVNOSTI:                                                                          

TEME za šolsko leto 2022/2023:

  • 6., 7. in 8. razred: E-RECIKLIRANJE  (skupna tema za vse).
  • 6. razred: EKOLOGIJA, ONESNAŽEVALCI IN VARSTVO OKOLJA
  • 7. razred: OGLJIČNI ODTIS
  • 8. razred: ZELENA ENERGIJA ZA ZELENO OKOLJE

Tekmovanje bo potekalo na ŠOLSKEM in DRŽAVNEM nivoju, in sicer po skupinah, v katerih so 3 UČENCI (pogoj je, da v skupini NE SMEJO biti trije osmošolci).

POTEK TEKMOVANJA:

ŠOLSKO: Učenci v skupinah rešujejo kviz v spletni izvedbi, kjer je 30 vprašanj.

DRŽAVNO: Na državno tekmovanje se uvrsti najboljša ekipa iz vsake od regij (osrednjeslovenska, gorenjska, mariborska, obalna, severnoprimorska, pomurska, celjska, novomeška regijska lestvica) ter dve drugouvrščeni ekipi iz dveh regij, ki bosta imeli največ ekip, ki bodo tekmovale.

Na državnem tekmovanju ekipe najprej rešujejo kviz v spletni izvedbi, nato pa ekipe  tekmovanje nadaljuje po sistemu »ena na ena«, kjer se prijavljajo z odgovorom na vprašanje po sistemu »kdo bo prej«.

DATUM ŠOLSKEGA IN DRŽAVNEGA TEKMOVANJA:                                                                             

Šolsko tekmovanje 12. januar 2023
Državno tekmovanje 7. marec 2023
GRADIVO:

v pripravi

PARTNER PROJEKTA
X