Ekokviz za srednje šole

OPIS PROJEKTA:

S projektom Ekokviz za srednje šole želimo dijakom, njihovim profesorjem in staršem predstaviti drugačen pogled na spreminjanje okolja, predstaviti možne vzroke in spodbuditi dijake k zanimanju za okolje in k sodelovanju pri reševanju okoljskih problemov.

CILJI:
  • Skozi prebiranje gradiva o izbrani temi dijaki pridobijo veliko novega znanja in začnejo razmišljati o priložnostih, ki jih njim in njihovim bližnjim, v domačem oziroma širšem okolju, ponuja narava.
  • S sodelovanjem v projektu ozaveščamo dijake o pomenu ohranjanja narave.
  • Dijake spodbujamo k razmišljanju o iskanju rešitev za okoljske probleme v njihovi okolici.
AKTIVNOSTI:

TEMATSKI SKLOP  za šolsko leto 2022/2023: NAŠA PRIHODNOST = ZELENA PRIHODNOST in vključuje teme:

  • EKOLOGIJA, ONESNAŽEVALCI IN VARSTVO OKOLJA
  • OGLJIČNI ODTIS
  • ZELENA ENERGIJA ZA ZELENO OKOLJE
  • E-RECIKLIRANJE

Tekmovanje bo potekalo na ŠOLSKEM in DRŽAVNEM nivoju, in sicer v treh kategorijah:

  • dijaki srednjega poklicnega izobraževanja (SPI)
  • dijaki srednjega strokovnega in poklicno – tehničnega izobraževanja (SSI in PTI)
  • dijaki strokovnih in splošnih gimnazij (GIM)
POTEK TEKMOVANJA:

ŠOLSKO: Dijaki rešujejo test preko spletnega mesta Ekokviza 2022/2023, na katerem je možno najvišje število točk 50. Trije prvouvrščeni dijaki iz vsakega nivoja  izobraževanja (SPI, SSI/PTI in GIM) na posamezni šoli se uvrstijo na državno  tekmovanje v ekoznanju.

DRŽAVNO: Na državnem tekmovanju dijaki rešujejo test preko spleta, vsaka kategorija zase. Državno tekmovanje bo potekalo preko spleta na izbrani  srednji šoli. Mentorje in koordinatorje sodelujočih šol bomo o poteku državnega tekmovanja obvestili po elektronski pošti.

AKTIVNOST
TERMIN
OPOMBA
Gradivo za tekmovanje 10. 10. 2022 objava na spletni strani
Vprašanja za vajo 14. 10. 2022 spletno mesto Ekokviza SŠ
Rok za prijave dijakov v spletno aplikacijo 24. 11. 2022 prijave oddajo mentorji v spletno aplikacijo – PRIJAVNICA
Šolsko tekmovanje 8. 12. 2022 šifre prejmejo vodje tekmovanja 1. 12. 2022 po elektronski pošti. Tekmovanje bo potekalo preko spleta med 8.00 in 15.00
Državno tekmovanje
22. 2. 2023 šifre prejmejo vodje tekmovanja 15. 2. 2023 po elektronski pošti. Državno tekmovanje bo potekalo na Srednji trgovski šoli Ljubljana s pričetkom ob 14.00.
X