Prve GLOBE igre v Sloveniji uspešno izvedene na OŠ Leskovec pri Krškem

V soboto, 25. maja, je na Osnovni šoli Leskovec pri Krškem potekal prvi dogodek svoje vrste v Sloveniji – GLOBE igre.

Dogodek je združil 85 učencev in dijakov iz celotne Slovenije, ki so predstavili svoje raziskovalne naloge in pokazali svoje znanje v različnih GLOBE nalogah, povezanih s protokoli mednarodnega programa GLOBE (Global Learning and Observations to Benefit the Environment).

Dogodka se je udeležilo 12 šol, ki so predstavile skupno 14 raziskovalnih nalog. Poleg tega je na GLOBE teku z nalogami tekmovalo 23 ekip. Tekmovalci so se pomerili v različnih veščinah, ki so jih pridobili skozi sodelovanje v programu GLOBE, kot so opazovanje narave, zbiranje podatkov in uporaba znanstvenih metod za reševanje okoljskih problemov.

GLOBE igre so priložnost za mlade raziskovalce, da svoje znanje in spretnosti preizkusijo v praksi ter se povežejo z vrstniki, ki jih zanima varovanje okolja in naravoslovje. Uspešno izveden dogodek je dokaz, da mladi v Sloveniji z velikim zanimanjem pristopajo k raziskovanju in varovanju okolja.

Čestitke vsem udeležencem in mentorjem za njihov trud in uspešne predstavitve! Upamo, da bodo GLOBE igre postale stalnica v slovenskem izobraževalnem koledarju.

Nagrajene skupine:
RAZISKOVALNE NALOGE:

Osnovne šole:

 1. mesto: OŠ Mladika
 2. mesto: OŠ Leskovec pri Krškem (mlajša skupina)
 3. mesto: OŠ Slave Klavore

Srednje šole:

 1. Mesto: Srednja šola Domžale
 2. Mesto: Gimnazija Rudolfa Maistra Kamnik
 3. Mesto: Biotehniška šola Maribor

 

GLOBE TEK:

Osnovne šole:

 1. Mesto: I. OŠ Žalec
 2. Mesto: OŠ Leskovec pri Krškem (starejša skupina)
 3. Mesto: OŠ Ob Rinži Kočevje

Srednje šole:

 1. Mesto: Gimnazija Rudolfa Maistra Kamnik
 2. Mesto: Srednja šola Domžale
 3. Mesto: Biotehniška šola Maribor

Predstavitve raziskovalnih nalog:

Biotehniška šola Maribor: Vpliv človekove dejavnosti na vodotoke

GLOBE aktivnosti u OŠ Šime Budinića Zadar 2024

Srednja šola Domžale: Bazične lastnosti Kamniške Bistrice

Gimnazija Rudolfa Maistra Kamnik: Narava pod kamniškim nebom

I. Osnovna šola Žalec: Oblaki in temperatura zraka

Gimnazija Ledina: Indikatorske rastline

Osnovna šola Cankova: Spremembe v letnih časih – ali bodo zime res čedalje bolj zelene

Osnovna šola Leskovec pri Krškem 1: Fenološko opazovanje rumenenja breze

Osnovna šola Mladika: Vpliv temperature, pH….

Osnovna šola Ob Rinži 1: Kaj daje barve jeseni

Osnovna šola Leskovec pri Krškem 2: Kako temperatura zraka vpliva na temperaturo vode

Osnovna šola Slave Klavore Maribor: Primerjava temperatur določenih krajev

Osnovna šola Rodica: Vpliv temperature pritoka na temperaturo Kamniške Bistrice

Osnovna šola Ob Rinži 2: Oblaki nad našo šolo

X