KROŽNO GOSPODARSTVO in OBLIKOVALSKI IZZIV

KAJ JE KROŽNO GOSPODARSTVO? KAKO IN ZAKAJ POSTAJA DEL NAŠEGA VSAKDANJEGA ŽIVLJENJA? KATERE SNOVI IN MATERIALI LAHKO KROŽIJO IN KAKO? S KATERIMI KORAKI UVAJAMO KROŽNOST V ŠOLE IN DOMOVE? KAKO OBLIKOVATI TRAJNOSTNE IN KROŽNE REŠITVE?
 
Opis projekta

Krožno gospodarstvo je temeljna usmeritev EU in Slovenije za prehod v zeleno in nizkoogljično družbo. Načela krožnosti naj bi usmerjala razvoj vseh področij človekovega delovanja, od razvoja tehnologij, izdelkov, proizvodnje, potrošnje, biogospodarstva, turizma in drugih. Projekt E-SPACE: Ekošola spodbuja krožno gospodarstvo v sklopu FEE International . Učenci tretje triade OŠ, dijaki SŠ in študentje z mentorji proučujejo krožnost (življenjski cikel) posameznih izdelkov, oblikujejo krožne rešitve in izdelke, organizirajo krožne dogodke itd.

Cilji
 • Spoznavamo krožno gospodarstvo: pomen, načela in razlikovanje med linearnim gospodarstvom, gospodarstvom recikliranja in krožnega gospodarstva.
 • Raziskujemo in se seznanjamo s snovnimi (materialnimi) tokovi v različnih izdelkih in procesih.
 • Ugotavljamo, kako zmanjšati potrošnjo in porabo.
 • Podpiramo trajnostne izdelke, storitve, dogodke, procese.
 • Udejanjamo krožnost v šoli in doma.
 • Naučimo in preizkusimo se v oblikovalskem izzivu: naredimo bolje – oblikujmo trajnostno in krožno.
Aktivnosti

Materiali in izdelki, ki jih proučujemo v projektu:

 • papir/kartonska embalaža za mleko in sokove
 • plastika
 • tekstil
 • električna in elektronska oprema
 • hrana

Aktivnosti lahko izvaja ena skupina ali razred učencev z mentorjem, se pa nanašajo na tri ravni, zato jih je treba povezovati in nadgrajevati:

OBLIKOVALSKI IZZIV

NAREDIMO BOLJE – OBLIKUJMO TRAJNOSTNO, OBLIKUJMO KROŽNO!

Del projekta je Oblikovalski izziv: naredimo bolje – oblikujmo trajnostno, oblikujmo za krožno gospodarstvo. Z njim želimo spodbuditi ekošolarje  in ekošolarke v osnovnih in srednjih šolah ter fakultetah, da razmišljajo o rešitvah in izdelkih, ki omogočajo ponovno uporabo, popravilo, obnovo, ponovno izdelavo ali spremembo namena uporabe. Oblikovanje po načelih krožnega gospodarstva (9R) je med glavnimi izzivi trajnostne prihodnosti, saj potrebujemo rešitve, s katerimi podaljšujemo življenjsko dobo izdelkov in snovem v njih.

KAJ?

 • Iščemo trajno(stno) in krožno zasnovane in oblikovane izdelke in storitve, ki upoštevajo trajnostne vidike v čim več fazah življenjskega cikla.

 

KDO LAHKO SODELUJE?

 • Katera koli šola, skupina ali posamezni učenec, dijak ali študent.

 

ZASNUJTE IN IZDELAJTE REŠITVE PO KONCEPTU »9R«.

Bodite pozorni na:

 • vhodni material in surovine,
 • način pridelave ali izdelave,
 • pripomočke in sredstva, ki jih pri tem uporabljate,
 • vir energije v postopku pridobivanja materialov in izdelave ali uporabe izdelka, storitve,
 • transportne poti,
 • kaj se zgodi po uporabi izdelka (ponovna uporaba ali spremenjena uporaba) – krožnost snovi,
 • kako in s čim doseči, da ima izdelek ali storitev čim nižji ogljični odtis,
 • druge trajnostne vidike, ki jih prepoznate pri snovanju ali izdelavi svoje zamisli.

DO KDAJ?

DO 26. aprila 2022 nove ali izboljšane izdelke oziroma rešitve:

 • predstavite na spletnih straneh ali družbenih omrežjih vaše šole, lokalnih medijih, lahko tudi na družbenih omrežjih dijakov in študentov,
 • pošljite povezave ali opise rešitev z dodatnim foto gradivom skupaj s PRIJAVNIM OBRAZCEM na naslov info@ekosola.si
X