Mednarodna konferenca »Prehrana, gibanje in zdravje«

9. maja 2019 je v Zdravilišču Radenci potekala mednarodna konferenca o zdravi in varni prehrani, gibanju, šolskih vrtovih, odgovornem prehranjevanju in zmanjševanju količin zavržene hrane

Konferenca je bila namenjena ekovrtcem in ekošolam ter drugi strokovni javnosti s poudarkom na pomenu vzgojno-izobraževalne dejavnosti na področju pridelave in predelave hrane ter prehranjevanja, zdravim vidikom prehrane in primerom dobrih praks iz vzgojno-izobraževalnega okolja, od vrtcev do osnovnih in srednjih šol.

Udeležilo se jo je 221 vzgojiteljev, učiteljev in profesorjev iz vrtcev, osnovnih in srednjih šol iz vse Slovenije. 154 udeležencev je predstavilo primere dobre prakse v osmih sekcijah in enajstih delavnicah, z obravnavanimi področji zdrave in varne prehrane, prehranske dediščine, odgovornega prehranjevanja, zavržene hrane,  zmanjševanja količin zavržene hrane, gibanja, šolskih vrtov in regionalnemu sodelovanju.

Video posnetek konference.

Predstavitev rezultatov projekta »Prehrana, gibanje in zdravje« po vzgojno-izobraževalni vertikali in zdravilišču:
Znanstveno strokovni prispevki
Predstavitev primerov dobrih praks in strokovnih prispevkov po sekcijah

I. OSNOVNE ŠOLE:

SEKCIJA A
Vodja sekcije: Anja Janežič

SEKCIJA B
Vodja sekcije: Jasmina Mlakar

SEKCIJA C
Vodja sekcije: Jerneja Matjašič

SEKCIJA D
Vodja sekcije: Barbara Senekovič

SEKCIJA E
Vodja sekcije: Anja Kogler

SREDNJE ŠOLE

SEKCIJA A
Vodja sekcije: Lea Janežič

SEKCIJA B
Vodja sekcije: Darja Zlatnik

III. VRTCI

SEKCIJA A
Vodja sekcije: Dane Katalinič

Razporeditev predstavitvenih aktivnosti na delavnicah
X